Vanjsko vrednovanje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine

Ured za udruge u srpnju 2016. objavio je Poziv za iskaz interesa za provedbu evaluacije Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016 godine. Evaluacija provedbe Nacionalne strategije planirana je kao vanjska evaluacija s fokusom na relevantnost definiranih ciljeva, mjera i aktivnosti, izazove u provedbi i neposredne učinke. Prepoznati čimbenici uspješnosti i izazovi dosadašnje provedbe poslužili su kao podloga za definiranje preduvjeta uspješne provedbe mjera u budućnosti i održavanja postignutih rezultata. Evaluaciju je provodio Ekonomski institut iz Zagreba.

Vanjsko vrednovanje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine

Prilog 1 - Konzultirani dionici tijekom postupka vanjskog vrednovanja

Prilog 2 - Obrada rezultata anketnog ispitivanja 

Prilog 3 - Anketni upitnik

Prilog 4 - Nedostatci postojeće i preporuke za buduću Strategiju

Prilog 5 - tablica ocjene i realizacije mjera i aktivnosti Strategije

Prilog 6 - Primjer pokazatelja učinka, ishoda i rezultata

Prezentacija  - Vanjsko vrednovanje Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine