Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Slika /slike/Pristup informacijama - genericke slike/strategija.jpg
Nacionalni plan stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva strateški je dokument kojim se izražava politika Vlade Republike Hrvatske, odnosno ciljevi koji se žele ostvariti u području normativnog, financijskog i institucionalnog okruženja za razvoj civilnoga društva te potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja Republike Hrvatske, ali i oblikovanja i provedbe EU i međunarodnih politika.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2006. - 2011.

Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine