Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Institucija:Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Razina institucije:Tijela državne uprave
Područje provedbe aktivnosti (županija):Područje cijele Hrvatske
Naziv objavljenog natječaja/poziva:Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019. godinu
Datum objave natječaja/poziva:31.7.2019.
Datum zatvaranja natječaja/poziva:30.8.2019.
Ukupni iznos raspoloživih sredstava:8.200.000,00 kn
Najniži iznos sredstava za financiranje programa/projekta:30.000,00 kn
Najviši iznos sredstava za financiranje programa/projekta:150.000,00 kn
Poveznica na objavljeni natječaj/poziv:Poveznica
Napomena:Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu
a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu
b) Mladi i održivi razvoj zajednice
c) Poticanje međunarodne mobilnosti mladih

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici
a) Regionalni informativni centri za mlade
b) Lokalni informativni centri za mlade
c) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade
d) Centri za mlade

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih
a) Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje
b) Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu)
c) Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi

P.4. Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade