Natječaji

Filtrirajte natječaje:
Od:
Do:
Pronađeno 950 rezultata.
Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinuMinistarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku06.08.2019. | Tijela državne uprave | ZATVOREN
Javni natječaj za financiranje projekata i programa u sportuOpćina Sveti Ivan Žabno14.08.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga te javnih potreba u kulturi i sportu za 2019. godinu - II. KRUGOpćina Ravna Gora20.08.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni poziv za financiranje aktivnosti udruga u području izvaninstitucionalnog obrazovanja iz Proračuna Grada Osijeka u 2019.Grad Osijek28.08.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi grada Karlovca za 2020Grad Karlovac31.08.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN
Javni natječaj za dodjelu i postavljanje električnih ograda u projektu Carnivora DinaricaPrimorsko-goranska županija31.08.2019. | Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave | ZATVOREN