13. Info dani 2022.

 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Trinaestu godinu zaredom održani Info dani od 29. do 30. ožujka 2022.

Trinaestu godinu zaredom, od 29. do 30. ožujka 2022. održani su Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnog proračuna i fondova EU.

Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizirao je 13. Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava Državnog proračuna RH i fondova EU u 2022. godini.

Na Info danima predstavljena su 93 natječaja, koje raspisuju 22 tijela državne uprave, uredi Vlade Republike Hrvatske i javne institucije na nacionalnoj razini. Natječaji su predstavljeni u 13 programskih područja, a namijenjeni su za financiranje više od 8.100 projekata, za što je predviđeno više od 800 milijuna kuna.

Predstavljanje natječaja pripremljeno je temeljem godišnjih planova natječaja, izrađenih na temelju sektorskih analiza dostavljenih Uredu za udruge, koji sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, ima ulogu koordinacijskog tijela za sve davatelje financijskih sredstava.

Tijekom Info dana  bio je omogućen on line prijenos putem Microsoft Teams-a, kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većeg broja zainteresiranih prijavitelja iz cijele Hrvatske, a na YouTube kanalu Ureda za Udruge nalaze se snimke s oba dana održavanja Info dana: www.youtube.com/user/Uredzaudruge/videos

Interes za Info dane i ove je godine bio velik te se ovim putem zahvaljujemo svim zainteresiranima koji su nas pratili uživo ili putem Microsoft Teams-a.

Prezentacije natječaja i javnih poziva svih davatelja bespovratnih sredstava nalaze se na niže navedenim poveznicama:

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, promicanje znanosti, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji

Ministarstvo znanosti i obrazovanja –  Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanja djece i mladih 
Ministarstvo znanosti i obrazovanje - Pomoćnici u nastavi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Nacionalne manjine
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Programi javnih potreba RH u tehničkoj kulturi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Izrada udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – Javni pozivi u području znanosti

Agencija za mobilnost i programe EU

Zaklada „Hrvatska za djecu“

Središnji državni ured za demografiju i mlade

2. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

3. Skrb o osobama s invaliditetom, socijalna skrb i razvoj volonterstva

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
 
 
4. Kultura

Ministarstvo kulture i medija – Projekti i programi organizacija civilnoga društva iz javnih izvora
Ministarstvo kulture i medija – Ruksak i programi koji potiču razvoj publike u kulturi
Ministarstvo kulture i medija – Program Kreativna Europa

Zaklada „Kultura nova“

Agencija za elektroničke medije
Agencija za elektroničke medije - Novinarska izvrsnost

5. (Su)financiranje projekata i programa OCD-a ugovorenih u okviru programa EU za 2022.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske - Sufinanciranje organizacija civilnoga društva i Komunikacijska podrška
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske - CERV

6. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti i pružanje pravne pomoći

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo pravosuđa i uprave – Pojedinačni programi postupanja/Izvršavanja kazne zatvora
Ministarstvo pravosuđa i uprave – Pravne klinike i Besplatna pravna pomoć

7. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata

Ministarstvo hrvatskih branitelja

8. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – Informiranje o EU
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH
Ministarstvo vanjskih poslova – Društva prijateljstva

9. Zaštita i promicanje ljudskih prava, prava nacionalnih manjina i zaštita potrošača

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

10. Potpora razvoju ruralnih područja, otoka i područja od posebne državne skrbi

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

11. Programi u području civilne zaštite i sigurnosti u prometu

Ministarstvo unutarnjih poslova - www.youtube.com/user/Uredzaudruge/videos

12. Programi u turizmu i sportu

Ministarstvo turizma i sporta - www.youtube.com/user/Uredzaudruge/videos

13. Programi u poljoprivredi

Ministarstvo poljoprivrede