15. Info dani 2024.

Slika /slike/Info dani 2024/1.jpg

Petnaestu godinu zaredom, od 25. do 26. ožujka 2024. godine, održani su Info dani o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnoga proračuna i fondova EU.

Ured za udruge, u suradnji s tijelima državne uprave - davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora, organizirao je 15. Info dane o natječajima za financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva iz sredstava državnoga proračuna RH i fondova EU u 2024. godini.
 
Na Info danima predstavljeno je gotovo 70 natječaja podijeljenih kroz 12 programskih područja, a koje raspisuje 21 tijelo državne uprave, ured Vlade Republike Hrvatske, odnosno javna institucija. Također, i ove je godine u okviru Programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“ predstavljen program natječaja Zaklade Solidarna i Zaklade Slagalica koje su provedbena tijela za natječaje financirane kroz Potprogram Impact4Values.
Predstavljanje je natječaja pripremljeno temeljem godišnjih planova natječaja, izrađenih na temelju sektorskih analiza dostavljenih Uredu za udruge, koji sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, ima ulogu koordinacijskoga tijela za sve davatelje financijskih sredstava.

Tijekom Info dana bio je omogućen on line prijenos, kako bi se omogućilo informiranje i aktivno sudjelovanje što većega broja zainteresiranih prijavitelja iz cijele Hrvatske, a na YouTube kanalu Ureda za Udruge nalaze se snimke s oba dana održavanja Info dana: www.youtube.com/user/Uredzaudruge/videos.

Zahvaljujemo se svim izlagačima, sudionicima i online pratiteljima na aktivnom sudjelovanju i izvrsnoj suradnji te uspješnim Info danima 2024.

Prezentacije natječaja i javnih poziva svih davatelja bespovratnih sredstava nalaze se na niže navedenim poveznicama:


25. ožujka 2024. godine

1. Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanje djece i mladih, potpora djelovanju udruga mladih, promicanje prava djece te podrška obitelji

Ministarstvo znanosti i obrazovanja -  Izvaninstitucionalni odgoj i obrazovanja djece i mladih i pomoćnici u nastavi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Nacionalne manjine
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Izrada udžbenika za slijepe i slabovidne učenike i studente

Agencija za mobilnost i programe EU

Zaklada „Hrvatska za djecu“
 
Središnji državni ured za demografiju i mlade


2. Zaštita okoliša i energetska učinkovitost 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost


3. Zaštita zdravlja, borba protiv ovisnosti i pružanje pravne pomoći

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo pravosuđa i uprave - Podrška provođenju pojedinačnih programa postupanja/izvršavanja kazne


4. Zaštita potrošača

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja


5. Skrb o osobama s invaliditetom i socijalna skrb

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom


6. Kultura
 
Ministarstvo kulture i medija - Kreativna Europa - Kultura
Ministarstvo kulture i medija - Inkluzivne usluge
Ministarstvo kulture i medija - Ruksak pun kulture i Programi koji potiču razvoj publike u kulturi u RH 
Ministarstvo kulture i medija

Zaklada „Kultura nova“

Agencija za elektroničke medije - Medijska pismenost
Agencija za elektroničke medije - Novinarska izvrsnost26. ožujka 2024. godine
 
7. Demokratizacija i razvoj civilnoga društva te dodjela institucionalnih podrški

Ured za udruge - ESF i komunikacijska podrška društveno korisnim programima
Ured za udruge - Sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva 
Ured za udruge - Program Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) 2021. - 2027.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva


8. Skrb o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
 
Ministarstvo hrvatskih branitelja


9. Međunarodna razvojna suradnja te programi za Hrvate u inozemstvu

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Informiranje o EU
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova - Projekti kulturne promidžbe, javne diplomacije i međunarodne prepoznatljivosti RH
Ministarstvo vanjskih poslova - Društva prijateljstva
Ministarstvo vanjskih poslova - Međunarodna razvojna suradnja

10. Program Impact4Values financiran u okviru Programa Unije „Građani, jednakost, prava i vrijednosti“

Zaklada SOLIDARNA i Zaklada Slagalica

 
11. Programi u području pružanja podrške pri uključivanju osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom
 
Ministarstvo unutarnjih poslova - Pružanja podrške osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom


12. Programi za promicanje znanosti
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja - Javni pozivi u području znanosti