IPA 2011

IPA 2011 "Aktivno civilno društvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU"
 
Nakon definiranja prioriteta za financijsku godinu 2011. u sklopu pretpristupnog programa EU IPA komponenta – Pomoć u tranziciji i jačanje institucija, Koordinacijska skupina Vlade RH za praćenje korištenja sredstava koje Hrvatska dobiva iz inozemnih izvora na svojoj je sjednici održanoj 8. rujna 2011. podržala projekt usmjeren sektoru civilnoga društva, IPA 2011 „Aktivno civilno društvo za trajnost reformi javnih politika u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU“, za koji je Ured za udruge VRH korisnička institucija.

U okviru ovog projekta proveden je jedan projekt tehničke pomoći (kroz okvirni ugovor), a u provedbi su i dva programa dodjele bespovratnih sredstava, sve financirano iz programa pretpristupne pomoći IPA 2011 – Nacionalni program za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta: “Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija” za 2011.:

o  Provođenje procjene projektnih prijedloga u sklopu IPA 2011 natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za civilno društvo temeljem ujednačenih kriterija za procjenu

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je proces za ujednačavanje kriterija za procjenu projektnih prijedloga u sklopu nadolazećih poziva na dostavu projektnih prijedloga financiranih iz fondova Europske unije. U tom procesu Uredu je pružena savjetodavna i tehnička pomoć kroz Okvirni ugovor (Framework Contract), koji je provodila savjetodavna tvrtka iz Belgije – Transtec, u razdoblju od srpnja 2013. godine do siječnja 2014. godine.

Cilj je bilo osnaživanje uloge organizacija civilnoga društva u procesu postizanja dosljednosti u primjeni načela dobrog upravljanja i održivog razvoja u Hrvatskoj. 

Svrha je bila poboljšanje kvalitete procjene projektnih prijedloga za sektor civilnoga društva temeljem ujednačenih kriterija za procjenu.

Tijekom projekta vrijednosti 57.154,00 EUR provedene su sljedeće aktivnosti:
1. Izrađene su Smjernice za procjenitelje projektnih prijedloga podnesenih od strane organizacija civilnoga društva, uključujući ujednačene kriterije za procjenu,
2. Održana je radionica za procjenitelje koji će biti uključeni u procjenu projektnih prijedloga sukladno ujednačenim kriterijima za procjenu.

 
o  Jačanje potpore organizacijama civilnoga društva za povećanje transparentnosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj

Cilj je jačanje uloge organizacija civilnoga društva u procesu ostvarivanja dosljedne i trajne primjene načela dobrog upravljanja u svim područjima javne politike.

Svrha je izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu različitih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje transparentnost i otvorenosti hrvatske javne uprave, u svim područjima javne politike.

Prioriteti:
- primjena metoda koje se odnose na načela transparentnosti, otvorenosti i dobre uprave usmjerenih na hrvatsku javnu upravu na različitim razinama i područjima politike;
- poticanje načela transparentnosti i dobrog upravljanja u hrvatskoj javnoj upravi kao i praćenje postupaka javne nabave javnih institucija;
- promicanje Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata i Zakona o pravu na pristup informacijama s ciljem jačanja načela transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti javne administracije posebno na lokalnom nivou;
- zalaganje za poboljšanje sustava osiguranja pristupa javnim informacijama;
- izgradnja kapaciteta novinara u području javne nabave;
- podizanje svijesti usmjerene na predstavljanje prednosti aktivnog uključivanja građana u procese donošenja javnih politika.
 
Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje a objavljena je i na internetskoj stranici SAFU-a.

Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 2.775.245,54 EUR, a popis ugovorenih projekata možete naći ovdje.
 
Javno predstavljanje ugovorenih projekata. 

o  Potpora organizacijama civilnoga društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000

Cilj je jačanje uloge organizacija civilnoga društva u procesu ostvarivanja dosljedne i trajne primjene održivog korištenja prirodnih resursa u Hrvatskoj.
 
Svrha je jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu različitih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje i integriranje mjera zaštite prirode u lokalnim ekonomskim i društvenim procesima razvoja kroz razvoj održivih međusektorskih partnerstva.

Prioriteti:
- izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva za kvalitetnu suradnju s javnim sektorom u kontekstu njihovog angažmana u održivom korištenju zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući potencijalnih NATURA 2000 područja u cilju održivog razvoja lokalne zajednice;
- povećanje kompetencija organizacija civilnoga društva, kao i kapaciteta državnih službenika za provedbu i praćenje kvalitete biološke raznolikosti i zaštite okoliša i održivog korištenja zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući i potencijalna NATURA 2000 područja;
- razvijanje međusektorske suradnje i partnerstva (civilnog, javnog i privatnog sektora) s ciljem uključivanja ideje o očuvanju prirode u društveno-gospodarske razvojne politike na lokalnoj razini;
- podizanje svijesti javnosti o zaštiti prirode kao i održivom korištenju prirodnih područja očuvanja.
 
Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje a objavljena je i na internetskoj stranici SAFU-a.
 
Ukupna vrijednost ugovorenih projekata je 823.549,61 EUR, a popis ugovorenih projekata možete naći ovdje

Javno predstavljanje ugovorenih projekata.