PHARE 2006

PHARE 2006 – program dodjele bespovratnih sredstava «Enabling the Civil Society Sector for Active Contribution in the Pre-accession process» («Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu») u području: Demokratizacija i ljudska prava; Zaštita okoliša i održivi razvoj; Sudjelovanje mladih

Nakon planiranja i programiranja raspisana su tri natječaja – za područje demokratizacije i ljudskih prava, sudjelovanja mladih te zaštite okoliša i održivog razvoja. Svi pristigli projektni prijedlozi prošli su četiri faze evaluacije te je nakon selekcije odobreno ukupno 36 projekata ukupnog iznosa 3.026.928,26 EUR (proces ugovaranja završen je 30. studenoga 2008.).

Pregled svih odobrenih projekata možete preuzeti ovdje.
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje pripremila je za korisnike bespovratnih sredstava Provedbeni paket u vidu uputa i obrazaca koji bi trebali olakšati samu provedbu i dokumentiranje aktivnosti unutar ugovorenih projekata.
Provedbeni paket sastoji se od Uputa i raznih priručnika koje možete preuzeti ovdje:
 Obrasce i detaljne upute prema pojedinim područjima provedbe preuzmite u nastavku: