PHARE 2005 i 2006 tehnička pomoć

PHARE 2005 - Jačanje kapacitete Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske (Capacity building for Council for Civil Society Development and Government Office for Cooperation with NGOs) - tehnička pomoć

U sklopu ovog programa Uredu za udruge su odobrena sredstva (37.600,00 EUR) kako bi se preko Savjeta za razvoj civilnog društva u proces planiranja prioriteta za financiranje iz pretpristupnih fondova uključilo civilno društvo s ciljem što uspješnijeg korištenja sredstava koja će nam biti na raspolaganju i kako bi se ojačali kapaciteti Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge u vidu kreiranja što uspješnijeg modela suradnje pri programiranju pretpristupnih i strukturnih fondova Europske Unije.


PHARE 2006 Jačanje kapaciteta Ureda za udruge za praćenje i vrednovanje projekata udruga financiranih u sklopu programa IPA (Capacity Building for the Government Office for Cooperation with NGOs in the monitoring and evaluation of the IPA projects) - tehnička pomoć

U sklopu Instrumenta za pripremu projekata PHARE 2006 odobrena su sredstva u iznosu € 52.337,00 za projekt koji ima za cilj osiguranje pomoći Ureda za što kvalitetnije praćenje provedbe projekata i aktivniji doprinos uspješnosti njihove provedbe. Općenito se programom tehničke pomoći osigurava podrška tijelima državne uprave za jačanje vlastitih operativnih kapaciteta, pripremu projekata i natječajne dokumentacije za projekte iz programa IPA.