Pregled ugovorenih projekata

Slika /slike/NGO_Provedbena3.JPG
Blok darovnica za nevladine organizacije
"Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unaprjeđenje ekonomske i socijalne kohezije"
Prijavitelj Naziv projekta Sažetak projekta
Zeleni klik!  Kvartovske veze (nisu bezveze)  
U dvije osnovne škole gradske četvrti Prečko pokrenut će se volonterski klubovi, koje će osnažiti edukacija o održivom razvoju, volonterstvu i komunikacijama. Povezat će dionike (obrazovne institucije, udruge, kulturnu ustanovu i lokalnu samoupravu) putem akcija potaknutih detektiranim problemima u zajednici na polju održivog razvoja. Provest će se dvije edukacije za Zeleni klik (dramsko-akcijski model istraživanja i debatni model odlučivanja) koje će se potom implementirati u rad sa školskim volonterima. Takav kreativni i inovativni pristup problemima bit će predstavljen široj zajednici i kroz multimedijalni javni nastup. Učenici će ga pripremiti kao rezultat tromjesečnog proučavanja glazbe i zvuka na recikliranim instrumentima koje će sami izraditi tijekom edukacije. Proces stvaranja volonterskih klubova i njihove aktivnosti dokumentirat će se putem priručnika za aktivizam koji će se promovirati u Knjižnici grada Zagreba djelatnicima i stručnim suradnicima odgojno-obrazovnih ustanova.
 
Udruga mladih Krik Slatina Mladi za održivu zajednicu  
Projekt "Mladi za održivu zajednicu" osmišljen je s radi poticanja učenika, ali i drugih građana Grada Slatine, na sudjelovanje u ostvarenju ciljeva održivog razvoja. U skopu projekta održat će seedukativne  radionice o održivom razvoju u osnovnim i srednjim školama, učenici srednjih škola izradit će strojeve za recikliranje plastike te se uključiti u međunarodnu inicijativu “Precious plastic“. Učenici osnovnih škola imat će priliku osmisliti lutkarsku predstavu s lutkama od otpada te od Hrvatske gorske službe spašavanja naučiti kako se sigurno ponašati u prirodi. Organizirat će se i konferencija za građane o važnosti ciljeva održivog razvoja.
 
Institut za istraživanje i edukaciju Zaposlena mama „MI MOŽEMO JEDNAKO – Djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama“  
Cilj projekta pod nazivom #MI MOŽEMO JEDNAKO – djeca i mladi za otklanjanje stereotipa o muškarcima i ženama je povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti, spolnim stereotipima i rodnoj diskriminaciji kod učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih učitelja i nastavnika. Specifični cilj projekta je kroz partnerstvo organizacija civilnog društva, visokoobrazovnih ustanova te osnovnih i srednjih škola podići svijest o spolnim stereotipima i nužnosti rodne ravnopravnosti kao važnim ciljevima održivog razvoja. Ciljne skupine u projektu su učenici osnovnih i srednjih škola te njihovi učitelji i nastavnici. Projektne aktivnosti uključuju provedbu istraživanja na temu spolnih stereotipa i rodne diskriminacije na uzorku učenika osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj, provedbu nagradnog natječaja za učenike osnovne i srednje škole na temu rodne ravnopravnosti i spolnih stereotipa, izradu programa edukacije o rodnoj ravnopravnosti, spolnim stereotipima i rodnoj diskriminaciji te provedbu pilot projekta edukacije u osnovnim i srednjim školama, te promidžbu i vidljivost projekta.
 
Institut za društveno odgovorno poslovanje Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj  
Projekt „Najveća svjetska lekcija u Hrvatskoj“ ima za cilj približiti globalne Ciljeve održivog razvoja djeci i mladima u Hrvatskoj kroz prijevod i izradu edukativnog materijala za odabrane nastavne jedinice za osnovnu i srednju školu, kroz radionice, seminare i studijske posjete. Ovim projektom stvara se edukativni materijal za učenike osnovnih i srednjih škola kako bi u budućnosti bili spremni na nove društvene i okolišne izazove i mogli donositi važne odluke. Od velike je važnosti stvoriti ovakav edukativni materijal upravo za učenike osnovnih i srednjih škola koji su u životnom periodu kada dnevno primaju najviše informacija koje trebaju sprovesti u svakodnevne aktivnosti i o kojima najviše ovisi daljnji razvoj njih kao pojedinaca, kao i društva u kojem djeluju. Edukativni materijal koji će rezultirati ovim projektom pristupa obrazovanju za održivi razvoj na privlačan i jednostavan način. Kako bi ovaj tip obrazovanja i sam bio dugoročno održiv, u projektu je stavljen fokus kako na razvoj edukativnih materijala tako i na razvoj kompetencija za cjeloživotno obrazovanje kroz istraživački i stvaralački element učenika. U prvim fazama projekta fokus će biti na prevođenju, izradi i prilagodbi edukativnih materijala iz područja održivog razvoja za učenike, nastavnike i roditelje/skrbnike. Također se će se provesti i radionice za roditelje/skrbnike te učenike i nastavnike. Program izobrazbe za održivi razvoj namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola provest će se kroz debate, brainstorming, radove u skupinama, radove u paru, korištenje multimedije, iskustvene vježbe, Eko kviz te studijske posjete primjerima dobre prakse održivog razvoja. Na kraju provedbe programa izobrazbe bit će odrađena evaluacija provedbe, koja će biti dobar temelj izradi jedinstvene knjige o održivom razvoju prilagođene hrvatskom obrazovnom sustavu. Tijekom cijele provedbe projekta velika pažnja posvetit će se i promociji projekta.
 
Hrvatsko društvo za biološka istraživanja Održive škole za mlade poduzetnike  
Rastući „zeleni“ sektor potaknut ekspanzijom održivog i društveno odgovornog poslovanja danas ulazi u svaki kutak ekonomije, vršeći pozitivan pritisak na kompanije da mijenjaju pristup svom poslovanju, prelazeći na princip rada koji štiti okoliš i vraća zajednici. Akvaponika je samo jedan od primjera iz svijeta održivih sustava, no unatoč svojoj primjenjivosti, nije pronašla put do komercijalnog svijeta proizvodnje hrane. Kroz ovaj Projekt planiramo unaprijediti kvalitetu obrazovanja učenika u osnovnim školama te im omogućiti savladavanje novih kompetencija, znanja i vještina koje će ih pripremiti za budućnost i stvoriti novu generaciju građana koji razumiju važnost društveno odgovornog poslovanja i održivih sustava, koji shvaćaju da je kvaliteta života usko povezana sa stanjem ekosustava, koji cijene prirodne vrijednosti i racionalno koriste prirodna i osobna dobra te kroz vlastito sudjelovanje doprinose u donošenju politika u vlastitoj zajednici po pitanju zaštite prirode i okoliša.
 
Udruga za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator Senzibilizacijom do integracije  
Osnovna ideja projekta „Senzibilizacijom do integracije“ je da se djecu bez teškoća u razvoju senzibilizira za potrebe njihovih vršnjaka, kao i odraslih, koji imaju oštećenja vida i/ili sluha koristeći kulturno djelo (film) kao jedan od ključnih alata.  Velika većina kulturnih sadržaja u Hrvatskoj, unatoč postojanju raznih strategija, su i dalje nedostupna djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Domaći audiovizualni sadržaj nije titlan u kinima te je tako nedostupan gluhima, inozemni filmovi nemaju audio-deskripcije (ni u kinima ni na televiziji) te su tako nedostupni slijepima. Preduvjet promjene takvog stanja je informiranje i edukacija o potrebama osoba s invaliditetom/djece s teškoćama u razvoju. U projektu sudjeluju nastavnici i učenici iz 4 škole iz 4 županije (Primorsko-goranske, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske i Grada Zagreba).
 
Udruga Roma Korak po korak (O)drži korak: Obrazovanjem romske djece i mladih do održivog razvoja zajednice  
Projekt je osmišljen kako bi učenicima romske nacionalne manjine omogućili bolji start u ranoj fazi školovanja, njihovim učiteljima olakšali rad, roditelje Rome motivirali da potiču svoju djecu na obrazovanje, te poticali učenike nižih razreda i njihove roditelje na bolju međusobnu suradnju u cilju stvaranja čim kvalitetnijeg ozračja odgoja i obrazovanja. Projektne aktivnosti se također odnose na približavanje i motiviranje učenika na korištenje usluga knjižnice, ali i poticanje kreativne snage i interesa učenika nižih razreda unutar okvira školskog učenja te izvan njega.
 
Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije Mali humanitarko  
Hrvatski Crveni križ – Društvo Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije u suradnji s partnerima gradskim društvima Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac, trima osnovnim školama (Osnovna škola Koprivnički Ivanec, Osnovna škola Molve i Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci) i sa stručnim suradnicima, provodit će aktivnosti usmjerene na educiranje i podizanje svijesti o značaju humanitarnog pomaganja. Osmislit će metodiku izvedbe sata za humanost u sklopu građanskog odgoja kojim će se učenici odgajati i educirati o širini, bitnosti, značaju humanitarnog pomaganja i nužnosti dobrovoljnog rada. Stručni suradnik, novozaposlena osoba u Društvu Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije, nakon izrade kompletnog sadržaja i potrebnih materijala u suradnji s partnerima i vanjskim suradnicima, obilazit će škole na području Koprivničko-križevačke županije te učenike svih petih razreda osnovnih škola učiti o humanitarnom pomaganju. U tri partnerske škole osnovat će se skupine „Mali humanitarko“ čiji će članovi provodit humanitarne akcije u svojim školama te će iskusiti volonterski rad u gradskim društvima Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac.
 
Odred izviđača „Suvara“ Globalni ciljevi – lokalne mogućnosti  
Projekt Globalni ciljevi – lokalne mogućnosti obuhvaća niz aktivnosti: predavanje učitelja i vanjskih suradnika, edukativne radionice, terenska i istraživačka nastava te iskustvene vježbe kroz koje će sudionici projekta osvijestiti probleme održivog razvoja, upoznati se sa 17  globalnih ciljeva te konkretnim aktivnostima u lokalnoj zajednici dati svoj doprinos ostvarenju specifičnih ciljeva projekta. Nositelj projekta „OI Suvara“ te  Grad Otok i osnovna škola „Vladimir Nazor“ kao partneri uključit će u projekt lokalne udruge i društva te obitelji učenika kroz formalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje i tako osvijestiti lokalnu zajednicu o potrebi odgovornog ponašanja prema društvu i okolišu. Potaknut ćemo volontiranje u zajednici u cilju razvijanja građanske odgovornosti te razumijevanjem i sustavnim promišljanjem složene stvarnosti koja nas okružuje na lokalnoj razini pridonijeti rješavanju problema održivog razvoja na području lokalne zajednice.
 
Udruga Biovrt – u skladu s prirodom Zajedno gradimo održivu budućnost  
"Zajedno gradimo održivu budućnost" traje 24 mj, a u Međimurskoj županiji. Partnerski ga provode udruga Biovrt, I. OŠ Čakovec (ČK) s Područnom školom NSR te OŠ Gornji Mihaljevec. Provest ćemo efikasne aktivnosti jačanja kapaciteta za 10 OŠ, motivirati ih za provedbu edukativnih programa, educirati učenike 12 OŠ o zdravom načinu života, očuvanju prirode, bioraznolikosti i održivom razvoju kroz različite aktivnosti (radionice, terenska nastava, volonterske akcije, edukativni videi, edukativni plakati). Aktivno ćemo uključivati djecu, volontere i lokalnu zajednicu, kroz volonterske akcije opremiti uključene škole za učenje u prirodi (klupice, reciklažni otok, hoteli za kukce, začinsko-cvjetno-voćne gredice, hranilice/pojilice/kućice za ptice.) Omogućit ćemo im iskustveno učenje i razvoja ključnih kompetencija, dok ćemo školama uz edukaciju i mentorstvo stvoriti sve potrebno za nastavak rada na ovim temama. Prijenosom znanja i dobrih praksi potaknut ćemo što više škola na provedbu edukativnih aktivnosti ovih tema u školama. Kreirati ćemo plakat, edu-videe i video o rezultatima koji će nam u tome pomoći, a koje ćemo distribuirati svim OŠ u HR.
 
Udruga za promicanje održivog načina življenja Gredica Mali vrt za održivo sutra!  
Udruge Gredica, u partnerstvu sa 4 osnovne škole grada Varaždina je osnažena za provođenje obrazovnih sadržaja za održivi razvoj za učenike nižih razreda, vezanih uz promjene u prirodi i radove u vrtu, iz redovnog plana i programa, aktivnim i iskustvenim učenjem u vrtu te aktivnim zapažanjem stanja u prirodi i njihovom okruženju. Navedene teme - održiva proizvodnja i konzumacija hrane, ekološko vrtlarstvo, očuvanje sjemenja, bioraznolikost, učenici će usvajati kroz provođenje edukativnih radionica, razvijenih kroz projekt, gdje će svako razredno odjeljenje osnovati i njegovati jednu gredicu.
450 učenika će se educirati, osnovati će se 14 razrednih gredica, 7 na školskim vrtovima, a  7 na terenu Čudesnih vrtova. Osnivanjem školskih vrtova osigurat će se dugoročni rezultat i nastavak provedbe
ciljeva projekta te uključivanje još učenika u aktivno bavljenje danim temama. Na dugoročnom planu učenici će osvješćivanjem važnosti održive konzumacije i proizvodnje poboljšati kvalitetu života.
 
Centar za edukaciju i savjetovanje Sunce Sinergija održivog razvoja i poduzetničke aktivnosti u školskim klupama  
Cilj projekta je razviti model neformalnog obrazovanja o održivom razvoju kroz razvoj poduzetničkih kompetencija učenika na području 4 županije. Učenici će usvajati znanja iz 2 područja: održivog razvoja i poduzetništva, a posebna pozornost posvetit će se razvoju poduzetničkih vještina s ciljem da se kod djece potakne razvoj kreativnosti, a učenici potaknu na promišljanje o zaštiti okoliša, društveno odgovornom poslovanju, odgovornoj proizvodnji i odgovornom pristupu radu općenito. Projekt će uključiti radionice „Mali društveno odgovoran poduzetnik krije se u meni“ i „Što je to održivi razvoj - za moju poslovnu ideju“, obilježiti „Međunarodni dan biološke raznolikosti“ i „Dan zaštite prirode u Hrvatskoj“, nagradni natječaj „Od neupotrebljivosti do korisnosti“, "Filmoteka – prezentacija filmova i natjecanje u kontekstu održivog razvoja, debata „Na koji način poslovanje u zajednici utječe na mene kao učenika, odnosno na moje zdravlje i odnos s obitelji“ te konferencija za djelatnike obrazovnog sustava.
 
Savjetovalište Lanterna Osvijesti i prihvati promjenu!  
Cilj projekta "Osvijesti i prihvati promjenu" je ulaganje u održivi razvoj  kroz edukaciju ciljane skupine, a kroz partnerstvo javnog i civilnog sektora podići svijest javnosti o održivom razvoju. Ciljana skupina su učenici osnovne i srednje škole, nastavnici i članovi OCD – ova te volonteri. Polazišni problemi projekta su slaba informiranost javnosti, nedostatak kvalitetnih projekata za razvitak održivog razvoja, loše gospodarenje otpadom, ulaganja u razvitak turizma (jedine gospodarske grane) bez kvalitetne infrastrukturne podrške, mali broj volontera, nedostatak izvanobrazovnih sadržaja za djecu i mlade. Projektne aktivnosti kojim želimo dostići projektni cilj su edukacije, dramske radionice, eko radionice, volonterske aktivnosti, promidžbene aktivnosti, a očekivane promjene su veća osviještenost djece, mladih te građana Makarske i Makarskog primorja o prihvaćanju življenja u skladu s načelima održivog razvoja. Usvajanjem određenih vještina i znanja djeca i mladi će usvojiti nova uvjerenja o kvalitetnijem načinu življenju. Partnerstvom će se ojačati kapaciteti prijavitelja i partnera, a usvojena znanja će se prenositi dalje na širem geografskom području.
 
Mreža udruga Zagor Budućnost počinje danas: jačanje znanja i vještina mladih za izgradnju održivih lokalnih zajednica  
Projekt doprinosi osnaživanju mladih, osobito srednjoškolaca, za izgradnju održivih lokalnih zajednica. Programi neformalnog obrazovanja koriste inovativne metode rada koje mladima omogućuju znanja i vještine primjenjive u osobnom, profesionalnom i društvenom životu te doprinose većoj socijalnoj uključenosti mladih i njihovom preuzimanju uloge aktivnih građanina.  Edukativni programi odnose se na tri komponente obrazovanja za održivi razvoj: ekološku, volontersku i demokratsku te mladima pružaju holističku pristup konceptu održivog razvoja. Projektom se jačaju kapaciteti OCD-a za rad s mladima na temama održivog razvoja. Provedbom kampanje razvija se kritičko promišljanje po pitanju održivog razvoja te podiže svijest zajednice o važnosti održivog razvoja u 21. stoljeću. Projekt stavlja naglasak na organizacije civilnoga društva kao ključne dionike u razvoju održivih zajednica, uspostavi međusektorske suradnje i inovativnom radu s mladima.
 
Volonterski centar Zagreb Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj  
Opći cilj projekta je stvaranje sretnije i humanije budućnosti u kojem se volonterske zajednice u
školama pokretačka snaga održivog razvoja te aktivnog i odgovornog društva. Glavni korisnici projekta su učenici osnovnih i srednjih škola te škole kao ustanove koje su ključni akteri u odgoju i obrazovanju mladih generacija i samim time i ključni dionici u oblikovanju budućnosti. Partneri u projektu su 2 osnovne i 2 srednje škole iz Zagreba/Slatine te 2 udruge koje se bave održivim razvojem i promocijom mira i nenasilja. Kroz projekt ćemo razvijati volonterske klubove u školama i učiti djecu o volontiranju, održivom razvoju i nenasiInoj komunikaciji te ih potaknuti na volontiranje u zajednici. Projektom ćemo povezati i osnažiti partnerstva OCD-a, škola i lokalnu zajednicu u podizanju svijesti o održivom razvoju te stvoriti mrežu dionika koji će biti predvodnici društvenih promjena u području školskog volontiranja i održivog razvoja. Projektne rezultate ćemo promovirati u drugim školama i u široj javnosti kako bi školsko volontiranje postalo standard u  školama i kao takvo podržano od strane svih dionika u društvu.
 
Udruga za razvoj civilnog društva SMART Nova pravila igre  
Projekt 'Nova pravila igre' usmjeren je razvoju novih pristupa učenju, podučavanju i promociji održivog razvoja te aktivnog sudjelovanja djece i mladih utemeljenih na partnerstvu organizacija civilnog društva, škola i lokalne zajednice. Ciljane skupine obuhvaćene projektom jesu i) djeca i mladi koji će povećati kompetencije za aktivno sudjelovanje u stvaranju održivih lokalnih zajednica, ii) predstavnici OCD-a  koji će osnažiti svoje kapacitete za podučavanje djece i mladih o održivom razvoju te iii) lokalna zajednica kod koje će se povećati razina razumijevanja i zainteresiranosti za održivi razvoj. Navedeno će se ostvariti kroz niz aktivnosti koje kombiniraju formalno i neformalno obrazovanje te informalno učenje, a naglasak stavljaju na suvremenim pristupima i metodologiji učenja i podučavanja: i) Konferencija o održivom razvoju, ii) Akademija o obrazovanju za održivi razvoj, iii) Učenje djelovanjem za održivi razvoj, iv) Obrazovno-zagovaračke aktivnosti za djecu i mlade u lokalnim zajednicama, v) Društvena igra za održivi razvoj, vi) Festival održivosti.
 
Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta Plava eko kontrola  
„Plava Eko-patrola – vannastavni edukacijski program za održivi razvoj u priobalnim i otočnim lokalnim zajednicama Šibensko-kninske županije namijenjen osnovnim školama“ projekt je osmišljen s ciljem osiguranja prilike za sustavnu vannastavnu edukaciju o održivom razvoju  za učenike viših razreda osnovnih škola na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije, kroz koji će se metodama neformalnog obrazovanja i informalnog učenja osigurati dodana vrijednost edukacijskog programa te sudjelovanje, aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih u društvene tokove njihovih lokalnih zajednica od najranije dobi.
Osiguravajući u budućnosti osviještene pojedince, opremljene alatima i vještinama kojima će biti u mogućnosti kroz svoj osobni i profesionalni angažman djelovati na društvenu promjenu u smjeru održivog razvoja u svojim lokalnim zajednicama.
Provedba projekta dodatno će osnažiti partnerstvo nositelja udruge Argonauta s partnerima na projektu Općinom Murter-Kornati, Osnovnom školom Murterski škoji i Lokalnom akcijskom grupom LAG More 249 u zajedničkom širem doprinosu promicanju održivog razvoja na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije.
 
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec Budućnost: za nas i za vas!  
U sklopu projekta Budućnost: za nas i za vas! za učenike osnovnih škola s područja Međimurske, Krapinsko-zagorske i Sisačko-moslavačke županije osigurati će se interaktivni program izobrazbe o održivom razvoju u svrhu stjecanja kompetencija te aktivnog uključivanja učenika i roditelja u području održivog razvoja. Program će, osim interaktivnih radionica za učenike, uključivati i radionice za roditelje te volonterske aktivnosti koje će omogućiti istima da naučeno znanje iskustveno dožive. Uključivanjem roditelja u aktivnosti nastojat će se potaknuti razvoj i jačanje sposobnosti obitelji da prosuđuju i biraju u korist održivog razvoja. Osim navedenog, fokus projekta i umrežavanje partnera iz različitih sektora (volonterstvo, školstvo, humanitarne djelatnosti) koji će povećati svoje kapacitete razmjenom znanja i iskustva, a što će omogućiti organizacijama civilnog društva provođenje kvalitetnih programa izobrazbe o održivom razvoju uz stručnu podršku osnovnih škola.
 
Vallis Colapis Udruga za zaštitu prirod i okoliša EKO SOCIAL: razvijam poduzetništvo, čuvam okoliš!  
LAG Vallis Colapis (prijavitelj) u suradnji sa Socijalnom zadrugom Humana Nova Čakovec, Srednjom školom Duga Resa i Karlovačkom županijom (partneri) prijavljuje projekt usmjeren na:1. Jačanje socijalne kohezije u ruralnim zajednicama Karlovačke županije kroz aktivno sudjelovanje djece i mladih u edukacijama o održivom razvoju i volonterstvu.2. Osnaživanje partnerstva OCD, škola, društvenih poduzeća i područne samouprave u podizanju svijesti lokalne zajednice o važnosti socijalne ekonomije za održivi razvoj. Projekt će uključiti 360 učenika kroz 27 programa izobrazbe u 6 škola na ruralnom području (4 osnovne i 2 srednje škole) s naglaskom na postojeće školske zadruge te slijedeće aktivnosti: radionice o održivom razvoju za nastavnike; radionice o održivom razvoju i volonterstvu za učenike; jačanje kapaciteta partnerskih organizacija; provođenje školskih volonterskih akcija; osnivanje novog društvenog poduzeća za uporabu tekstila; koordinaciju i vođenje projekta; promidžbu i vidljivost.
 
Bioteka- udruga za promicanje  biologije i održivog razvoja LORA- laboratorij održivog razvoja  
„LORA – laboratorij održivog razvoja“ projekt je kojim se predlaže inovativni koncept izrade i provođenja programa obrazovanja za OR u partnerstvu udruga Bioteka, BIOM i Hyla te OŠ Borovje iz ZG-a, uz pridruženu suradnju 20 OŠ u svim županijama RH. Projektom će se izraditi 21 obrazovni program za OŠ, temeljen na specifičnim potrebama i zahtjevima svake OŠ, te 1 obrazovni program koji će provoditi OCD-i. Obrazovni koncept podrazumijeva i višemjesečni, samostalni rad djece na projektima OR-a u lokalnim sredinama koji će biti mentoriran od strane ranije osposobljenih učitelja/ca i djelatnika/ca OCD-a. Za njih će biti pripremljena šestodnevna edukacija o okolišnim, društvenim i ekonomskim elementima OR-a s gostima predavačima iz Švicarske te iz niza hrvatskih OCD-a. Okosnicu projekta čini 17 ciljeva održivog razvoja UN-a, o kojima će se tijekom projekta napisati  i objaviti 17 autorskih članaka, a tema OR-a bit će predstavljena i na završnom okruglom stolu i konferenciji za medije u ZG-u.
 
Volonterski centar Osijek Vrline znanja- ulaganje u ljude i zajednice  
Projekt odgovara na problem nedovoljnog angažmana građana u održivom razvoju zajednice na području Slavonije i Baranje primjenjujući različite strategije rada: a) aktivnostima u 5 zajednica u ruralnim sredinama planirano je obuhvatiti 150 učenika i 10 nastavnika osnovnih škola koji će dobiti informacije o važnosti i mogućnostima volontiranja, a uspostavljeni volonterski klubovi u 3-5 osnovnih škola osigurat će održivost volonterskih aktivnosti; b) osnaživanjem 40 mladih, škola i OCD-a o organiziranju zajednice osigurat će se dugoročna struktura za kontinuiranu provedbu inicijativa od općeg dobra kroz suradnju različitih dionika na lokalnoj razini; c) bolje razumijevanje održivog razvoja među 20-25 srednjoškolaca ostvarit će se kroz ljetnu školu održivog razvoja; d) jačanje kapaciteta 20 nastavnika i predstavnika OCD-a za kontinuirano bavljenje pitanjima održivog razvoja te prijenos znanja i vještina na djecu i mlade ostvarit će se kroz jednogodišnju edukaciju o demokraciji i održivom razvoj; e) širenje i održivost rezultata ostvarit će se kroz različite materijale koji dokumentiraju modele rada organiziranja zajednice i primjere dobre prakse angažmana građana u zajednici, dostupni na korištenje drugim ljudima i zajednicama zainteresiranim za održivi razvoj.
 
Zelena mreža aktvističkih grupa (ZMAG) EdUTOPIJA21 – stvaramo održivu budućnost  
Projekt EdUTOPIJA21 na inovativan i praktičan način razvija kod učenika i učenica znanje i kompetencije u područjima održivog razvoja. Kroz cijeli projekt sa svim partnerima i suradnicima, ciljnim skupinama i korisnicima stvoren je ekosustav temeljen na suradnji, reagiranju na potrebe i koji njeguje participativni pristup kako bi se osigurao održivi razvoj lokalne zajednice. Model obrazovanja za održivi razvoj je sinergija višegodišnjeg iskustva članova i članica udruge ZMAG kao nositelja projekta te najboljih europskih praksi koje se koriste upravo na projektima suradnje organizacija civilnog društva, škola i lokalne samuprave. U projektu se pazi i na ravnotežu između metoda poučavanja te se pored predavanja i prezentacija bitnih područja održivog razvoja iznimna pažnja posvećuje radionicama i uključivanju samih učenika i učenica u proces stvaranja i realizacije održivih i pravednih rješenja te razvijanju osjećaja za volontiranje, rad u lokalnoj zajednici i pomaganje potrebitima kako bi se na životnim situacijama pokazalo da je održivi razvoj bitan i za osnaživanje ekonomske i socijalne kohezije.
 
Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek Obrazovanje za održivi planet  
Projekt je usmjeren na povećanje uloge OCD-a u podizanju svijesti te razvoju kompetencija učenika, nastavnika te lokalne zajednice o održivom razvoju kroz osmišljavanje i provedbu 5 programa izobrazbe s temama zaštite okoliša, gospodarenja otpadom, održive potrošnju, klimatskih promjena, energetske efikasnosti i održivog korištenja prirodnih resursa. Kroz partnerstvo OCD-a, obrazovnih ustanova i lokalne samouprave 180 učenika, 12 nastavnika, 4 djelatnika lokalne samouprave, 40 pripadnika lokalne zajednice bit će uključeno u izobrazbu o održivom razvoju kroz teorijske i praktične edukacije, vježbe, zadatke i natjecanja. Partnerske organizacije osnažit će svoje kompetencije te osigurati opremu za dugoročnu provedbu izobrazbe za održivi razvoj u svojim ustanovama. U Eko centru Zlatna Greda uspostavit će se novi programi izobrazbe, kroz multimediju, didaktička pomagala i nove edukativne radionice. Projektni rezultati bit će predstavljeni kroz konferenciju i festival održivog razvoja.
 
Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja „Eko-Zadar“ AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj  
Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavit će se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima tako što će se izraditi i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti. Postavljanjem informativno edukativnih ploča na Natura 2000 područjima, organiziranjem foto natječaja i volonterskih akcija, u promociju održivog razvoja, uključit će se uz ciljanu skupinu i ostala javnost koja će potaknuta primjerima dobre prakse pokrenuti stvaranje novih akcija i programa koji će se nastaviti u smjeru promišljanja o zajednici kroz elemente održivog razvoja za sve sudionike društva.
 
Nansen dijalog centar UZBRDO- Učim, Zamišljam, Biram, Rastem, Djelujem održivo  
Projektom UZBRDO - Učim Zamišljam Biram Rastem Djelujem Održivo - razvijati ćemo i dodatno jačati kapacitete, vještine, znanja i aktivno sudjelovanje učenika i njihovih nastavnika u području održivog razvoja u školama Istočne Hrvatske. U projekt je uključeno 11 projektnih partnera, od čega čak 10 škola iz urbanih i ruralnih sredina Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Glavne aktivnosti projekta su treninzi za nastavnike, provedba radionica i mini projekata te terenske nastave za učenike,  umrežavanje škola te izdavanje priručnika za nastavnike. Projektom ćemo razvijati svijest o potrebi zajedničkog sudjelovanja svih dionika u izgradnji održive zajednice te promovirati odgoj i obrazovanje za održivi razvoj.
 
O.A.Z.A- Održiva alternativa zajednici Oaza za djecu  
Projekt „Oaza za djecu“ temelji se na 5-godišnjem iskustvu prijavitelja u provođenju izvannastavnih aktivnosti u školskim vrtovima OŠ u Zagrebu. Udruga O.A.ZA. iz Zagreba u partnerstvu s Udrugom IKS iz Petrinje te 2 zagrebačke i 3 OŠ iz Banovine (iz općina o ispodprosječnom indeksu razvijenosti) osmislit će i provesti program izvannastavne izobrazbe za održivi razvoj namijenjen učenicima partnerskih OŠ. Radionice neformalne edukacije pokrit će sve aspekte OR: ekološki, ekonomski i socijalni te će se odvijati po principima izvanučionične nastave u školskim vrtovima. Osim toga, izradit će se priručnik za OŠ i OCD-e o osnivanju školskih vrtova te će se razmjenjivati iskustva između djece, škola i udruga. U aktivnostima će sudjelovati lokalni i strani volonteri koji će mu dati interkulturnu dimenziju. Ciljevi projekta su povećati ponudu izvannastavnih aktivnosti u školama, povećati kompetencije učenika u OR, osnažiti i povećati vidljivost udruga u zajednici te podijeliti znanje o osnivanju šk. vrtova s drugim OŠ i OCD-ima.
 
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu "Galeb" SEA  
Opći cilj projekta SEA-stainability je doprinijeti ekonomskoj i socijalnoj koheziji na području srednje Dalmacije putem obrazovanja za održivi razvoj u sektoru ribarstva i gastronomije. Ostvarenju ovog cilja doprinijeti ćemo provedbom studijskih posjeta i radionica za učenike Turističko-ugostiteljske škole Šibenik te objedinjavanjem istih u programu izobrazbe za održivi razvoj. Podršku obrazovanju za održivi razvoj pružiti će znanstvenici Instituta za oceanografiju i ribarstvo (IZOR) edukacijom učenika te izradom obrazovnog materijala na temu održivog ribarstva i otpada iz mora. Znanstvenici IZOR-a će održati javna predavanja te će s udrugom Argonauta izraditi smjernice za izradu edukativnog igrokaza za djecu i mlade a sve to s ciljem podizanja javne svijesti o važnosti globalnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda: Odgovorna potrošnja i proizvodnja te Očuvanje vodenog svijeta. Kako bi se na području Šibensko-kninske županije ojačali kapaciteti za buduće obrazovanje djece i mladih o održivom razvoju omogućiti će se stručno usavršavanje nastavnika osnovnih i srednjih škola.
 
Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama  
Projekt „Odgoj za volontiranje i održivi razvoj u školama“ Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske provest će u partnerstvu s dvije osnovne škole iz Gospića i Slatine te Društvom „Naša djeca“ Zabok. Cilj projekta  je edukacija, jačanje kompetencija i podizanje svijesti učenika i djelatnika u školama, kao i volontera iz OCD za razvoj volontiranja, održivih lokalnih zajednica te aktivno sudjelovanje. Korisnici projekta će se educirati putem radionica, konferencija, brošura, studijskih putovanja te supervizijom, a rezultati projekta bit će osmišljanje i provedba volonterskih akcija u njihovim lokalnim sredinama, jačanje kapaciteta školskih volonterskih odgoja za volontiranje, održivog razvoja i participacije u svoje nastavne sadržaje. Projektom će se ojačati i međusektorska suradnja škola, udruga i lokalnih zajednica na informiranju i senzibilizaciji djece i građana za važnost volontiranja i odgoja za održivi razvoj svake zajednice.
 
Zelena akcija Škola održivost_ obrazovanje do aktivnog građanstva i društvene jednakosti  
Projektom se žele razviti kompetencije učenika srednjih škola za razumijevanje održivog razvoja i kritičko građansko razmišljanje na tu temu te osnažiti nastavnike za obrazovanje za održivi razvoj, koristeći inovativne metode. Znanjem koje učenici dobiju kroz edukativne programe oni će zajedno sa svojim predavačima primijeniti to znanje te na konkretne načine se uključiti u problematiziranje i promišljanje održivosti kroz školske i izvanškolske aktivnosti. Učenici će ostvariti projekte na područjima o kojima su učili u sklopu edukativnih programa, a koja im se čine posebno bitna ili za njih relevantna. Produkti rada učenika i primjene njihovog novostečenog znanja bit će predstavljeni javnosti više puta tokom trajanja projekta. Time će se potaknuti aktivno sudjelovanje učenika u društvu i jačanje njihovih građanskih kompetencija uz podršku organizacija civilnog društva te se stvara podloga za zajedničko promišljanje principa održivog razvoja u budućnosti.
 
 Udruga Zelena Istra Znanje za održivo djelovanje  
Projektom uvodimo održivi razvoj (OR) u formalno i neformalno obrazovanje u 6 osnovnih i srednjih škola partnera u Istarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. Prvo obrazujemo nastavnike za uključivanje OR-a u nastavu, zatim školski timovi u suradnji s udrugama provode programe obrazovanja za OR. Koriste se participativne metode učenja koje razvijaju kompetencije i motiviraju učenike na djelovanje i shvaćanje uloge vlastitog angažmana u društvenim promjenama. OR se u svakoj školi obrađuje kroz redovnu nastavu integracijom OR-a u različite predmete, putem vannastavnih aktivnosti i kroz školski projekt. Fokus je na djelovanju učenika koje uključuje roditelje i zajednicu, a posebna pažnja posvećuje se volontiranju učenika u zajednici. U suradnji s nastavnicima izrađuje se priručnik za praktičnu provedbu nastave u području OR-a, čija se široka diseminacija osigurava objavom na internetu, promocijom putem mreža udruga i institucionalnih aktera. Razvija se edukacija za provođenje 1 od 6 strukturalnih dimenzija građanskog odgoja i obrazovanja - održivi razvoj, koja se za područje cijele RH provodi tijekom i nakon svršetka projekta, čime se postiže održivost rezultata.
 
Agencija lokalne demokracije Sisak Održi moj korak!  
Projekt doprinosi promociji partnerstva organizacija civilnog društva i odgojno-obrazovnih ustanova u području volonterstva koje doprinosi ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju u Sisačko-moslavačkoj županiji.  Rezultirati će razvojem programa izobrazbe o održivom razvoju kroz volontiranje, osnivanjem 2 srednjoškolska volonterska kluba u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici čije su aktivnosti usmjerene na ciljeve održivog razvoja i povećanom svijesti lokalne zajednice o mogućnostima međusektorske suradnje u promociji održivog razvoja kroz dobrobiti  volontiranja. Ciljane skupine su učenici srednje škole (80), 2 srednje škole, 15 OCD-a/ustanova/uprava. 40 učenika-volontera će kroz osmišljavanje i provedbu vršnjačkih radionica i volonterskih akcija razviti nove kompetencije te izgraditi kapacitete za aktivno uključenje u život svojih lokalnih zajednica.
 
Centar za nestalu i zlostavljanu djecu Misli održivo, djeluj održivo!  
Projektom „Misli održivo, djeluj održivo!“, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu u Osijeku u suradnji s partnerima na projektu provest će edukativne, informativne i promotivne aktivnosti na području grada Osijeka s ciljem senzibiliziranja i informiranja opće populacije o konceptu održivog razvoja. Nadalje, uspješnom implementacijom projekta popularizirat će se održivi razvoj na lokalnoj razini, poticati smanjenje međugeneracijskog jaza te unaprijediti ekološki uvjeti u lokalnoj zajednici.. Navedeno će se osigurati kroz organizaciju stručnih rasprava, izgradnju digitalnog i fizičkog huba znanja o održivom razvoju, medijsku kampanju te volonterske aktivnosti u kojima će sudjelovati mladi  čime će se osim samog teorijskog izučavanja o održivom razvoju osigurati i njegova praktična dimenzija, odnosno, primjena u svakodnevnom životu te pozitivan utjecaj na okoliš kroz volonterske i druge aktivnosti. 
 
ODRAZ Razmišljajmo održivo – učimo mlade za održivi razvoj zajednice  
Želimo ojačati doprinos udruga održivom razvoju (OR) obukom srednjoškolaca o načelima održivog razvoja i poticanjem uključivanja mladih u život lokalne zajednice u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku. Mladi su pokretačka snaga svakog društva te njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom životu predstavlja generator razvoja. Za osobni razvoj učenika kao cjelovite osobe važno je da se prema informacijama i znanju odnose kritički. To ćemo razvijati primjenom različitih strategija poučavanja kritičkog mišljenja te djelovanjem mladih u školi i zajednici. Educirat ćemo i nastavnike kako bi u sinergiji s udrugama poticali buduće generacije na promišljanje i aktivnije  uključivanje u održivi razvoj zajednice.
 
RODA OTISAK – obrazovanje za socijalnu jednakost, koheziju i solidarnost kroz aktivno sudjelovanje djece  
Ciljevi projekta su jačanje kapaciteta nastavnika i volontera za održivi razvoj u području socijalne kohezije i volontiranja među učenicima, unapređenje vještina i znanja učenika o održivom razvoju u području socijalne kohezije kroz neformalne obrazovne programe te podizanje svijesti javnosti o važnosti socijalne kohezije i volontiranja u zajednici.
 
Udruga "GRAD"  Promicanje obrazovnog programa održivog razvoja u OŠ Brestje  
Projektom ''Promicanje obrazovnog programa održivog razvoja u OŠ Brestje'' će se ojačati kapaciteti i kompetencije članova udruge Grad te učenika i učitelja OŠ Brestje za očuvanje okoliša i promicanje održivog razvoja. Kroz fomalno, neformalno i informalno učenje ciljane skupine će osvijestiti važnost življenja u skladu s održivim razvojem. Uspješna suradnja škole i udruge Grad potaknut će ciljane skupine na volontiranje i aktivno sudjelovanje u lokalnoj zajednici.
 
 ZIR - zajednica i razvoj  STEaM Lika - obrazovanjem do održivog razvoja  
Strategija održivog razvitka RH naglašava važnost da se novi kurikulumi za obrazovanje temelje na konceptima  znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM), koja će djecu pripremiti za zanimanja 21. Stoljeća. Sukladno Strategiji, te s namjerom da obrazovanju pristupimo na moderan, racionalan i svrhovit način, udruga ZIR osmislila je projekt organizacije programa terenske nastave za niže razrede osnovne škole: «STEaM Lika – obrazovanjem do održivog razvoja». Projektom će biti osmišljene  i predstavljene tri radionice koje uključuju aktivnosti usmjerene i prema djeci i učiteljima. Time će se djecu (180 djece) izložiti suvremenim temama i metodama obrazovanja, a učiteljima (20 učitelja/nastavnika) demonstrirati važnost izvanučioničke nastave. Sukladno Strategiji regionalnog razvoja, napose Ličko-senjske županije, kroz razvoj takvih radionica infrastrukturno i sadržajno želimo težiti razvijanju lokacije Kruškovac-Zir koja svojom bio(geo)raznolikošću pruža prirodne kapacitete za razvoj budućeg poligona terenske nastave.
 
Udruga Zona za poboljšanje kvalitete življenja  EKO LAB  
EKO LAB je mjesto učenja, razmjene znanja i eksperimentiranja u svrhu razvijanja kritičkog mišljenja,
kreativnosti i inovativnosti učenika/ca srednjih škola. Program se ostvaruje kroz suradnju škola, civilnog društva i zajednice, a kako bi se stvorili uvjeti za aktivno sukreiranje održivije i odgovornije budućnosti. Aktivnosti se provode kroz konkretan primjer problema plastičnog otpada. U sklopu EKO LAB-a učenici će sukreirati nove proizvode od plastičnog otpada korištenjem mašina za recikliranje plastike te korištenjem 3D tehnologije štampanja s dobivenim recikliranim filamentom. Program će omogućiti usvajanje znanja i vještina potrebnih za stvaranje proizvoda: od razumijevanja problema do ideacije, kreiranja prototipa te realizacije proizvoda koje je moguće plasirati na tržište u okviru rada učeničke zadruge te galerije HUiU. EKO LAB je mjesto spajanja novih te već usvojenih znanja i vještina učenika, a kako bi se razvila svijest o važnosti interdisciplinarnog učenja i suradnje.
 
 Udruga žena Velike Pisanice  Obrazovanje za održivi razvoj  
Razvoj održivog društva proces je učenja u kojem se postavljaju pitanja, istražuju dileme, a odgovori i rješenja provjeravaju i obogaćuju novim iskustvima. Prijavitelj sa partnerima predlaže projektni prijedlog „Obrazovanje za održivi razvoj“ sa slijedećim ciljevima: povećati znanja i vještine učenika i učitelja iz područja održivog razvoja, učvrstiti mrežu partnerstva na lokalnom nivou; stvoriti prostorne pretpostavke za stjecanje znanja i vještina; podići svijest sire zajednice o važnosti održivog razvoja. Ciljane skupine: učenici (140), učitelji (12) i zaposlenici prijavitelja, nenastavno osoblje i zaposlenici Općine (10). Aktivnosti Projekta: programi izobrazbe za održivi lokalni razvoj; info dani održivog razvoja, adaptacija i opremanje održivog radnog unutarnjeg i vanjskog prostora; promidžba i vidljivost;  vođenje projekta i administracija. Elementi projekta (edukacijski program, prostor i oprema) nastavit će se koristiti u okviru redovnih i izvannastavnih aktivnosti škole. Realizacija projekta de postati dobar model kohezije tripartitnog partnerstva s ciljem održivog razvoja u lokalnim sredinama.
 
 Klaster Lika Destination  Mladi za održivi razvoj Like  
Projekt „Mladi za održivi razvoj Like“ pokreće Klaster Lika Destination u partnerstvu s dva OCD-a i dvije škole s područja LSŽ s ciljem doprinosa stvaranju svijesti o potrebama održivog razvoja (OR) kroz djelovanje i jačanje OCD-a na području LSŽ. Kao središnji problem prepoznata je  nerazvijena svijest djece i mladih u LSŽ o važnosti življenja u skladu s OR-em. Stoga su ciljne skupine zaposlenici i volonteri partnerskih organizacija koji će se u sklopu projektnih aktivnosti educirati kako na inovativan način uključiti djecu i mlade u OR te djeca i mladi na koje će oni utjecati provedbom inovativnih programa izobrazbe o OR-u. Krajnji korisnici su obitelji, prijatelji koji će te šira lokalna zajednica koja će slijediti njihove primjere života u skladu s OR-em.
 
Dječja osječka kreativna kućica DOKKICA  Učenje u zajednici  
Projekt "Učenje u zajednici"omogućuje učenicima osnovnih škola grada Osijeka i Osječko-baranjske županije učenje u nesvakidašnjem, kreativnom i poticajnom okruženju o međupredmetnim temama nacionalnog okvirnog kurikuluma (građanski odgoj, poduzetništvo, osobni i socijalni razvoj, zaštita okoliša). Projekt nudi različite tematske aktivnosti koje nude mogućnost interdisciplinarnog povezivanja sadržaja različitih nastavnih predmeta, a nastavnik u dogovoru s učenicima odabire sudjelovanje u određenoj aktivnosti.
 
 Izviđački klub Javor Osijek  Izviđački koraci za održivi razvoj  
Projektom će se unaprijediti vještine i znanja djece i mladih o održivom razvoju na temelju izviđačkih načela i metoda rada te podići svijest među djecom i mladima o dobrobiti volontiranja kako za lokalnu zajednicu, tako i za osobni razvoj. Projekt uključuje interaktivne radionice i edukacije o održivom razvoju za učenike te učitelje i nastavnike, volonterske akcije, posjete primjerima dobre prakse, uz mnogo boravka u prirodi. U projektu će sudjelovati ukupno 110 učenika koji će proći kroz ukupno 9 programa izobrazbe.
 
 Life Potential organizacija  Održivi razvoj društva kreće od mladih  
Održivi razvoj društva kreće od mladih projekt je kojim se nastoji povećati uloga organizacija civilnoga društva u razvoju kompetencija i aktivnog sudjelovanja mladih u području održivog razvoja te osnažiti partnerstva organizacija civilnoga društva, škola i lokalne zajednice u podizanju svijesti o održivom razvoju. Kroz edukaciju nastavnika Prve ekonomske š kole i Š kole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju te zainteresirane nastavnike drugih srednjih škola i predstavnika civilnog društva na temu održivog razvoja i organizacije zajednice izgrađuje se platforma za mogućnost edukacije mnogih generacija učenika na temu održivog razvoja. Edukacijom učenika na temu održivog i osobnog razvoja, kod učenika se razvija tolerancija, širi perspektiva i osnažuje ih se za poduzimanje inicijativa održivog razvoja u školi i/ili lokalnoj zajednici kroz volontersku akciju. Šira javnost upoznat će se s konceptom održivog razvoja i potencijala utjecaja mladih na lokalnu zajednicu kroz 2 panel rasprave.
 
Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, Aktiva – KrEdA Sinergija tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost  
Projekt „ Sinergija tradicije i baštine za održivu zelenu budućnost“ pružiti će stanovnicima informacije i omogućiti konkretne akcije u svrhu ostvarivanja održivog razvoja lokalne zajednice.  Kako bi projektom osigurali održivost održivog razvoja oblikovat će se i provoditi programi izobrazbe za održivi razvoja za učitelje i učenike (osnovnih i srednjih škola) koji će usvojenim znanjem moći nastaviti razvijati održivi razvoj na lokalnoj razini. Specifičnije će se projekt pozabaviti sa temama: partnerstvo s ciljem poticanja i planiranja održivog razvoja, zaštita okoliša, održiva zajednica, odgovorna potrošnja energije, očuvanje kulturne i tradicijske baštine. Po završetku projekta u Suhopolju će ostati posađena dva drvoreda, adaptirana vanjska učionica kod osnovne škole, uhodan rad Povjerenstva za održivi razvoj i nova manifestacija „Dani Oraha“.