Izrada Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2021. do 2023. godine

U 2020. godini Vlada Republike Hrvatske je započela izradu novog Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, za razdoblje od iduće dvije godine. 

​S namjerom da su u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi dosadašnjih Akcijskih planova, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorio je javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Savjetovanje je od 9. lipnja do 1. srpnja 2020. bilo dostupno na sljedećoj poveznici.

Zbog pandemije koronavirusa nastupila su kašnjenja u izradi 4. Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj, stoga se daljnji proces njegove izrade odnosi na razdoblje od 2021. do 2023. godine, a ne na razdoblje od 2020. do 2022. godine kako je inicijalno planirano. 

Na temelju zaprimljenih prijedloga pristiglih tijekom savjetovanja o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine, te doprinosa nadležnih tijela državne uprave i članova Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kroz konzultativne sastanke i druge metode rada, u narednom će razdoblju biti izrađen nacrt novog Akcijskog plana, o kojem će biti provedeno dodatno javno savjetovanje.