Izrada Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast za razdoblje od 2022. do 2023. godine

U 2020. godini Vlada Republike Hrvatske je započela izradu novog, četvrtog po redu, Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, za razdoblje od iduće dvije godine. 

​S namjerom da su u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi dosadašnjih Akcijskih planova, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske otvorio je javno savjetovanje o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine.
Savjetovanje je od 9. lipnja do 1. srpnja 2020. bilo dostupno na sljedećoj poveznici, a tijekom savjetovanja je ukupno pristiglo 12 komentara te je Izvješće o provedenom savjetovanju je dostupno ovdje.

Zbog pandemije koronavirusa nastupila su kašnjenja u izradi 4. Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj, stoga se daljnji proces njegove izrade odnosio na razdoblje od 2021. do 2023. godine, a ne na razdoblje od 2020. do 2022. godine kako je inicijalno planirano. 

Na temelju zaprimljenih prijedloga pristiglih tijekom savjetovanja o prioritetima Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2020. do 2022. godine, te doprinosa nadležnih tijela državne uprave i članova Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast kroz konzultativne sastanke i druge metode rada, izrađen je nacrt novog Akcijskog plana, o kojem je u razdoblju od 10. prosinca 2021. do 3. siječnja 2022. provedeno je javno savjetovanje.
Izvješće o provedenom savjetovanju od 12. siječnja 2022. godine dostupno je na portalu e-Savjetovanja, na sljedećoj poveznici.

Zbog proteka vremena od kreiranja nacrta Akcijskog plana do objave savjetovanja, odnosno s obzirom na to da se trenutni nacrt Akcijskog plana odnosi i na 2021. godinu, Ured za udruge je nakon provednog savjetovanja i objave izvješća sa savjetovanja, u suradnji s nadležnim tijelima državne uprave - (su)nositeljima mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, započeo reviziju razdoblja provedbe Akcijskog plana na način da će se početak provedbe predviđenih aktivnosti pomaknuti na početak 2022. godine, dok će se krajnji rok provedbe aktivnosti pomaknuti na kraj 2023. godine, odnosno Akcijski plan će se odnositi na razdoblje od 2022. do 2023. godine