Neovisni mehanizam izvještavanja

Neovisni mehanizam izvještavanja (Independent Reporting Mechanism - IRM) je ključni mehanizam kojim svi dionici mogu pratiti napredak u provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) u zemljama članicama POV-a.

IRM donosi godišnja neovisna izvješća o napretku za svaku zemlju koja sudjeluje u POV-u. Kroz izvješća o napretku vlasti se ocjenjuju prema izradi i provedbi akcijskih planova POV-a, odnosno napretku u ispunjavanju načela otvorene vlasti. Izvješća također nude tehničke preporuke za poboljšanja, a njihova je namjera potaknuti dijalog i promicati odgovornost između uključenih vlasti i građana. Osim što izvješća objavljuje, IRM sve podatke nudi javnosti u otvorenom formatu.

Do sada su za Hrvatsku objavljena sljedeća izvješća:  

Trenutno je otvoreno je internetsko javno savjetovanje o nacrtu Independent Reporting Mechanism (IRM) izvješća o dizajnu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine i dostupno je na sljedećoj poveznici.
 
Savjetovanje će trajati 14 kalendarskih dana počevši od danas, 7. studenoga 2019. do 21. studenoga 2019. Komentari i odgovori pristigli tijekom savjetovanja bit će objavljeni zajedno s konačnom verzijom izvještaja.
 
Radi se o Nacrtu IRM izvješća o dizajnu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2020. godine promatra samo razdoblje prije i za vrijeme donošenja Nacionalnog akcijskog plana (NAP), zaključno s njegovim usvajanjem (za Hrvatsku je uključen period od 2016. godine zaključno s 31. prosincem 2018. godine, zbog kašnjenja s usvajanjem).  Sljedeće izvješće (2020. godine) odnosit će se na ocjenu provedbe mjera i aktivnosti NAP-a.
 
Cilj izvješća je ocijeniti dizajn te način izrade i usvajanja NAP-a, kao i objasniti kontekst u zemlji o kojoj se piše izvješće. Hrvatskoj je ovo prvo takvo izvješće. Prethodno su postojali tzv. izvješće o napretku (Progress Report) i konačno izvješće (End-of-Term Report), ali je IRM promijenio pristup, a donekle i metodologiju, što je objašnjeno u Procedures Manualu kojeg OGP dostavlja (i redovito ažurira) zemljama članicama, dok je potpuni opis metodologije dostupan na https://www.opengovpartnership.org/about/independent-reporting-mechanism. Izvješće ne sadrži opis dosadašnjeg napretka u provedbi mjera i aktivnosti u trećem hrvatskom NAP-u.