Neovisni mehanizam izvještavanja

Neovisni mehanizam izvještavanja (Independent Reporting Mechanism - IRM) je ključni mehanizam kojim svi dionici mogu pratiti napredak u provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast (POV) u zemljama članicama POV-a.

IRM donosi godišnja neovisna izvješća o napretku za svaku zemlju koja sudjeluje u POV-u. Kroz izvješća o napretku vlasti se ocjenjuju prema izradi i provedbi akcijskih planova POV-a, odnosno napretku u ispunjavanju načela otvorene vlasti. Izvješća također nude tehničke preporuke za poboljšanja, a njihova je namjera potaknuti dijalog i promicati odgovornost između uključenih vlasti i građana. Osim što izvješća objavljuje, IRM sve podatke nudi javnosti u otvorenom formatu.

Do sada su za Hrvatsku objavljena sljedeća izvješća: