Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i zagovaranje na području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održivog povratka prognanika u područjima od posebne državne skrbi

 
Infografika s rezultatima

Cilj je bilo jačanje kapaciteta OCD-a za njihovu aktivniju ulogu u javnom zagovaranju, praćenju i nadzoru te korektivnu ulogu u odnosu na javni sektor u ključnim područjima procesa pristupanja EU kao što su demokratizacija, ljudska prava, održivi povratak izbjeglica i integracija manjina, s posebnim naglaskom na srpsku manjinu.

Prioriteti
- daljnje razvijanje i /ili provedba cjelokupnog pravnog okvira u području diskriminacije u područjima od posebne državne skrbi, uključujući jačanje učinkovite i održive pravne zaštite, savjetovanja, usluga i društvene potpore skupinama koje su u nepovoljnom i marginaliziranom društvenom položaju, kojima prijeti isključenost iz društva s posebnim naglaskom na srpske povratnike
- unaprjeđenje stava javnosti o ljudskim pravima, demokraciji, vladavini prava, dobrom upravljanju, nenasilju, antidiskriminaciji i jednakim mogućnostima, društvenoj uključenosti, mirotvorstvu, mladima, i promicanju tolerancije, pomirbe i potrebe izgradnje ekonomskih i društvenih uvjeta neophodnih za održivi povratak izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi, uključujući razvijanje i provedbu relevantnih neformalnih edukativnih programa s naglaskom na područja od posebne državne skrbi
- jačanje kapaciteta OCD-a za nadgledanje i zagovaranje u području održivog povrata prognanih i integracije manjina, posebno Srba u područjima od posebne državne skrbi

Popis ugovorenih projekata možete vidjeti ovdje.
 
Korisnik Naziv projekta Ukupna prihvatljiva sredstva
(EUR)
Iznos EU granta (IPA + nacionalno sufinanciranje)
Forum za slobodu odgoja

Lideri/ce za lokalnu zajednicu: Osnaživanje nastavnika i mladih za aktivnu ulogu u lokalnoj zajednici
186.414,54 167.717,16
Srpski demokratski forum

Podrška vladavini prava

 
238.906,70 214.916,25
Centar za civilne inicijative

U potrazi za demokracijom
160.158,22 144.142,40
Centar za mirovne studije
Naglašavanje ljudskih prava u području od posebnog državnog interesa
257.224,08 228.852,26
Hrvatski Crveni križ
Pomoc u lokalnoj zajednici
259.838,80 233.854,92
O.M.G. – Otvorena medijska grupacija Centar za kulturne djelatnosti  259.041,65 233.137,48
Partnerstvo za društveni razvoj (PSD)

Građanska inicijativa nevladinih organizacija za praćenje u projektiranju, strukturiranju, provedbi i vrednovanju državnih i lokalnih anti-diskriminacijskih napora, zaštite ljudskih prava i povratak srpske manjine u Slavoniji
225.268,08 201.277,02
Mreža mladih Hrvatske

Novo doba ljudskih prava i demokracije u hrvatskim skolama
370.058,43 249.789,44
Institut STINE
 


Jačanje javne svijesti  o multietničnosti kao pozitivnom socijalnom kapitalu u razvoju povratničkih lokalnih zajednica
 
105.267,67 91.582,88


IPA 2009 rezultati - Detaljnije