11. sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva

11. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 10. veljače 2011.,s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 10. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izbori i imenovanja u radna tijela  
  • Potvrda imenovanja nove članice u Povjerenstvo za praćenje i unapređenje sustava podrške žrtvama i svjedocima (Ministarstvo pravosuđa)
  • Potvrda imenovanja članice Radne skupine za izradu prijedloga mjera za izvršenje Plana djelovanja za provedbu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda na nacionalnoj razini (Ministarstvo pravosuđa)
  • Imenovanje članova/članica i njihovih zamjena u Radnu skupinu za izradu Strategije razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013. – 2020. (Ministarstvo rada i mirovinskog sustava)
  • Izbor četiri člana/članice i njihovih zamjenika, predstavnika organizacija civilnoga društva i akademske zajednice, u Savjet inicijative Partnerstva za otvorenu vlast
       3.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
      4.   Predstavljanje Strategije djelovanja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. - 2015.
      5.   Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
      6.   Izvješća o aktivnostima Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
       7.   Razno