Predstavljanje rezultata natječaja Europskog socijalnog fonda za podršku razvoju civilnog društva

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva organizira svečanost povodom dodjele ugovora o financiranju projekata organizacija civilnog društva u okviru natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“  te „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“. Ukupna vrijednost ugovorenih projekata kroz oba natječaja veća je od 28 milijuna kuna uz gotovo 100% iskorištenost sredstava Europske unije.
 
Cilj natječaja „Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za pružanje socijalnih usluga“ je unaprijediti i povećati učinkovitost i sposobnost organizacija civilnoga društva, kao predvodnica u inoviranju socijalnih programa, u mobiliziranju dodatnih resursa za zaštitu prava socijalno osjetljivih skupina, posebice na lokalnoj razini. Provedbom odobrenih projekata,  unaprijedit će se sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga za ranjive društvene skupine, poput starijih i nemoćnih osoba, liječenih ovisnika i žrtava obiteljskog nasilja, djece i mladih, osobe s invaliditetom i druge skupine u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti. Također, ojačat će se partnerstva i suradnja organizacija civilnog društva s ostalim dionicima koji djeluju u području pružanja socijalnih usluga.
 
U okviru natječaja zaprimljeno je 96 projektnih prijava, od kojih je, nakon provedenog postupka procjene, njih 30 odabrano za financiranje te će se s prijaviteljima potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. U idućih 14 mjeseci odabrani projekti će se provoditi u svim županijama Republike Hrvatske te će dugoročno doprinijeti decentralizaciji i deinstitucionalizacije socijalnih usluga te razvoju usluga u lokalnoj zajednici.
 
Natječaj „Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj“ ima za cilj ojačati kapacitete organizacija civilnog društva aktivnih u lokalnim zajednicama za dobivanje javnih sredstava za provedbu rješenja posebno prilagođenih lokalnim problemima, te osnažiti kapacitete OCD-a za neposredan rad na područjima koja se financiraju kroz Europski socijalni fond (zapošljavanje, obrazovanje, socijalno uključivanje, dobro upravljanje) na lokalnoj razini. U sklopu natječaja, za financiranje je odobren ukupno 41 projekt koji će se provoditi u 17 županija čime će se pridonijeti većoj regionalnoj ujednačenosti rada organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.
 
Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 22. prosinca 2014. u 11:00 sati, u zgradi Vlade Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2.