Predstavljanje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih unutar projekta PHARE 2006 „Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu“

Ured za udruge Vlade RH u svojstvu Jedinice za provedbu projekata za sektor civilnoga društva, u kontekstu Decentraliziranog sustava provedbe programa i projekata financiranih od strane Europske unije, organizira predstavljanje projekata koje provode organizacije civilnoga društva i koji se financiraju iz programa Phare 2006, a pokrivaju područja  demokratizacije i ljudskih prava, sudjelovanja mladih te zaštite okoliša i održivog razvoja. 

Cilj događanja jest predstaviti hrvatskoj javnosti projekte koje provode organizacije civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a koji su iznimno vrijedan doprinos civilnog sektora reformama koje Hrvatska provodi u kontekstu svog pristupanja EU, i od kojih se očekuje da potpomognu sveukupne napore koji se ulažu s ciljem usklađivanja sa svim zahtjevima vezanima uz pristupanje.

Predstavljanje ugovorenih projekata održat će se 17. veljače 2009. u EU Info centru u Zagrebu, Trg žrtava fašizma 6, s početkom u 10 sati. Program događanja preuzmite ovdje.