Info radionice za prijavitelje na natječaje u sklopu IV. komponente IPA programa, Rijeka

 

Informativne radionice za prijavitelje na natječaje shema bespovratnih sredstava u okviru IPA programa, komponente Razvoj ljudskih potencijala: Regionalna mreža lokalnih obrazovnih ustanova, Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje, Implementacija novih kurikuluma, održat će se u Rijeci (Velika dvorana Filodrammatica, Korzo 16) 29. i 30. listopada 2009.
 
Natječaji za navedene grant sheme objavljeni su na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje, Odjel za financiranje i ugovaranje IPA programa (DEFCO).
 
Na radionicu se može prijaviti putem e-maila na adresu: kristina.singer@aso.hr.
 
Više informacija te program radionica možete pronaći na stranicama Agencije za strukovno obrazovanje.