Forum civilnog društva Civilni dijalog u Hrvatskoj i Sloveniji: Razmjena iskustava i dobre prakse, 19. ožujka, Zagreb

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira Forum civilnog društva na temu Civilni dijalog u Hrvatskoj i Sloveniji: Razmjena iskustava i dobre prakse, dana 19. ožujka 2008, u velikoj dvorani Stare gradske vijećnice u Zagrebu, Ćirilometodska 5.
 
Usvajanjem Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006.-2011. godine i Operativnog plana provedbe u 2006. godini, Vlada Republike Hrvatske sustavno je pristupila stvaranju institucionalnog i pravnog okvira za potporu i razvoj civilnoga društva. Jedan od ključnih ciljeva ove reforme jest poticati razvoj demokratskog društva utemeljenog na sudioničkoj demokraciji, što pretpostavlja aktivno sudjelovanje građana u oblikovanju javnih politika.
 
Sukladno Operativnom planu provedbe Nacionalne strategije, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji sa Savjetom za razvoj civilnog društva te Središnjim državnim uredom za upravu, izrađuje Kodeks pozitivne prakse za savjetovanje, koji će dati osnovne smjernice za uključivanje relevantnih dionika civilnoga društva u sve segmente postupaka donošenja novih zakona i drugih propisa. Kodeks će, dakle, poslužiti kao polazišna točka za stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj kulture sudjelovanja građana, temeljene na sustavnom civilnom dijalogu svih relevantnih partnera.
 
Imajući u vidu kontekst pripreme minimalnih standarda u savjetovanju države i civilnog društva, ovaj forum će potaknuti razmjenu iskustava, znanja i pozitivne prakse u području civilnog dijaloga između Hrvatske i Slovenije između širokog kruga državnih i nedržavnih dionika obaju zemalja, na temu mogućih poboljšanja postojećih praksi demokratskog sudjelovanja. Rasprava će se istodobno postaviti u širu europsku perspektivu kojoj će pridonijeti predstavnici institucija Europske unije i europskih mreža nevladinih udruga.
 
Radni jezici skupa bit će hrvatski, slovenski i engleski uz osiguran simultani prijevod.
 
Okvirni program foruma možete preuzeti ovdje. Za potvrdu svog sudjelovanja molimo ispunite prijavni obrazac i pošaljite na elektronsku adresu jasa.jarec@uzuvrh.hr ili na telefaks (01) 610 99 72, zaključno do 14. ožujka 2008.