6. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva

6. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 28. siječnja 2011., s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 5. sjednice Savjeta za razvoj civilnoga društva
  2. Izvješća o aktivnostima članova/članica Savjeta za razvoj civilnoga društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dvije sjednice Savjeta
  3. Izbori i imenovanja u radna tijela:
-          tri koordinatora radnih skupina Savjeta
-          tri predstavnika organizacija civilnoga društva u Savjetodavni odbor TACSO-a
-          dva predstavnika u Sektorski nadzorni odbor programa IPA, IV. komponenta
-          jednog predstavnika u Radnu skupinu za praćenje zločina iz mržnje
  1. Prijedlog osnivanja Radne skupine za izradu nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva
  2. Izvješće o primjeni Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata u 2010.
  3. Pokretanje inicijative za donošenje novog Kodeksa pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga
  4. Dogovor o održavanju Dana udruga 2011.
  5. Razno:
-          Podrška TACSO-ureda Savjetu za razvoj civilnog društva u 2011. godini
-          Obavijest o donošenju Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
-          Izrada izvješća o radu Savjeta u 2010. godini
-          Uključivanje organizacija civilnoga društva u provedbu projekata razvojne pomoći RH u inozemstvu (prijedlog MVPEI)