Regionalna konferencija civilnog društva: za Europu Zapadnog Balkana i Turske, 26.-28. rujna 2012., Zadar

 

Regionalna konferencija civilnog društva: za Europu Zapadnog Balkana i Turske, održat će se od 26. do 29. rujna 2012. Događaj će okupiti predstavnike organizacija civilnoga društva (OCD), vlada te službenike Europske unije koji će razgovarati o trendovima u reformskim procesima koji imaju doprinijeti sudioničkoj demokraciji i održivosti civilnoga društva.
 
Glavne teme rasprave obuhvaćaju pitanja srednjoročne održivosti civilnoga društva, stanovišta EU politika prema regiji te ispunjavanje mjerila u zemljama regije. Na konferenciji se čekuje 150 sudionika iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske.
 
Program konferencija preuzmite ovdje.