Poziv za savjetovanje o nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata financiranih iz EU fondova

 Sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu, Ured za udruge izradio je nacrt Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu. Spomenutim se Pravilima žele utvrditi kriteriji i postupak kojim će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte ugovorene u okviru programa Europske unije raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, a čije je sufinanciranje predviđeno u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 10 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge Aktivnost A 509051 – Sufinanciranje EU projekata organizacijama civilnoga društva.

 
Ured za udruge u četvrtak, 24. ožujka 2011., od 10 do 12h, u prostorijama Hrvatske zajednice tehničke kulture, Dalmatinska 12, u Zagrebu, organizira javnu raspravu o nacrtu Pravila za sufinanciranje.
 
Molimo sve zainteresirane da svoje sudjelovanje na raspravi najave do srijede, 23. ožujka do 16h, na e-mail: jasa.jarec@uzuvrh.hr.
 
Rasprava o nacrtu Pravila održat će se i na 7. sjednici Savjeta za razvoj civilnog društva u petak, 25. ožujka 2011.
 
Ovim putem također pozivamo sve predstavnike zainteresirane javnosti - institucije, organizacije te pojedince da svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na spomenuti dokument pošalju na adresu elektroničke pošte info@uzuvrh.hr, do 1. travnja 2011.
 
Napominjemo da ćemo po isteku roka za savjetovanje sve zaprimljene potpisane doprinose objaviti na internetskim stranicama Ureda za udruge.
 
Nacrt Pravila za sufinanciranje