Započinje izrada novih pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije

2011. godini Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pokrenuo je program sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije kako bi se korisnicima tih sredstava olakšalo zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvojen je dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3., točka 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu (NN, 20/2011), a 18. travnja 2011. otvoren je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte u sklopu slijedećih programa: IPA 2008 (I. komponenta), IPA 2009 (I. i IV. komponenta), IPA Prekogranična suradnja, Europa za građane, Mladi na djelu, PROGRESS, Zdravstvo, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, IPA INFO i Višekorisnička IPA. U 2011. sveukupno su podnesena 102 zahtjeva za sufinanciranje, od čega je odobreno njih 93 u ukupnom iznosu od 5.502.535,72 HRK.

Trenutačno je u tijeku izrada novih pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije koja će se primjenjivati u 2012. Kako bismo dobili uvid u vašu procjenu svrsishodnosti i kvalitete dosadašnje provedbe programa sufinanciranja, ovim Vas putem pozivamo da odgovorite na ovaj upitnik. Vaši odgovori će nam pomoći u evaluaciji i eventualnom unaprjeđenju dosadašnje prakse dodjeljivanja sredstava za sufinanciranje projekata EU. Ljubazno Vas molimo da nam odgovore dostavite najkasnije do petka, 2. ožujka 2012., na slijedeću elektroničku adresu: jelena.zvonaric@uzuvrh.hr.
 
Unaprijed vam zahvaljujemo na suradnji.
 
Ovdje možete preuzeti Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2011. godinu  koja vam mogu pomoći u sastavljanju vaših odgovora.