Javno savjetovanje o Nacrtu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavom nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine, poziva zainteresiranu javnost, uključujući organizacije civilnog društva i akademsku zajednicu te sve ostale zainteresirane građane, da se uključe u  savjetovanje i pridonesu sadržaju Nacionalne strategije slanjem mišljenja, prijedloga i primjedbi na adresu Ured za udruge Vlade RH, Radnička 80/V, 10000 Zagreb; elektroničkom poštom na: e-mail: strategija@uzuvrh.hr faksom: +385 1 459 98 11.

Nacrt Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine dostupan je OVDJE.
 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provodi se od 22. svibnja do zaključno 6. lipnja 2012., kada je krajnji rok za dostavu pisanih komentara.
 
U razdoblju kada se Republika Hrvatska priprema za pristupanje Europskoj uniji, nacrtom prijedloga Nacionalne strategije daju se smjernice za daljnje stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva do 2016. godine kako bi se još više unaprijedio postojeći pravni, financijski i institucionalni sustav potpore djelovanju organizacija civilnoga društva kao važnih čimbenika društveno-ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj, ali i važnih dionika u oblikovanju i provedbi politika Europske unije. U svjetlu novih uloga u društvu i svijetu koji se stalno mijenja, ova Strategija polazi od vrijednosnog utemeljenja odnosa države i civilnoga društva, pregleda razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj do osnovnih preduvjeta za daljnji razvoj kao što su socijalna kohezija, sudionička demokracija, filantropija i volonterstvo te obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava, uz unaprjeđivanje zakonskog, financijskog, poreznog i institucionalnog okvira za potporu razvoju civilnoga društva.
 
Smjernice za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u narednom razdoblju date su kroz četiri prioritetna područja Strategije:
            I. Institucionalni okvir za potporu razvoju civilnog društva,
            II. Civilno društvo i demokratska građanska kultura,
            III. Osnaživanje uloge OCD-a za društveno-ekonomski razvoj i
            IV. Djelovanje i daljnji razvoj civilnog društva u međunarodnom kontekstu;
kojima su definirani postojeće stanje i ciljevi koje Republika Hrvatska želi postići u narednom  petogodišnjem razdoblju, te mjere i aktivnosti koje će u tom pravcu poduzeti. Također, Strategija uključuje i konkretne rokove te nositelje i sunositelje njihove provedbe, izvore sredstava za provedbu planiranih mjera i aktivnosti, kao i pokazatelje za mjerenje uspješnosti njihove provedbe.
Strategija sadrži i pojašnjenje pojedinih pojmova koji se u njoj koriste, a u privitku strategije je i sažeti pregled provedbe Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u razdoblju 2006. - 2011.
 
Proces izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2012. – 2016. godine započeo je  na Danima udruga 2011., kada je dvjestotinjak sudionika i sudionica događanja zajednički razvijalo prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nastavak procesa činila je rasprava o polazišnim osnovama za izradu nove Nacionalne strategije, održana u lipnju 2011., na kojoj je sudjelovalo tridesetak sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva. U skladu s dogovorom postignutim na javnoj raspravi, od rujna 2011. u višemjesečnom radu na pisanju prijedloga Strategije sudjelovalo je oko 50 predstavnika organizacija civilnog društva te tijela državne uprave i rezultat toga rada je nacrt Strategije o kojem se provodi javno savjetovanje.
 
Cilj i svrha javne rasprave jest prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim mjerama i aktivnostima Nacionalne strategije, kako bi one što bolje odgovarale stvarnim potrebama u narednom razdoblju te djelovale na rješavanju problema s kojima je civilno društvo u Hrvatskoj suočeno u svom djelovanju i razvoju. Pozivaju se svi zainteresirani da dostave svoje eventualne načelne primjedbe na cjelokupni tekst nacrta prijedloga Nacionalne strategije, te konkretne primjedbe na pojedine mjere, odnosno provedbene aktivnosti predložene u nacrtu prijedloga Strategije, uz jasna obrazloženja; i to putem obrasca sudjelovanja u savjetovanju koji možete preuzeti OVDJE.  
 
Primjedbe koje neće biti dostavljene na priloženom obrascu, neće biti uzete u razmatranje.
 
Za dodatne upite u vezi s postupkom savjetovanja molimo da se obratite Sandri Pernar na adresu elektronske pošte: sandra.pernar@uzuvrh.hr ili telefonom na 01/4599-826.
 
Po završetku procesa savjetovanja, svi pristigli komentari i primjedbe bit će objavljeni na internetskim stranicama Ureda, uz obrazloženja za one koje eventualno neće biti prihvaćene o tome zašto nisu prihvaćene.
 
 
U svrhu javnog savjetovanja Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira javnu raspravu o nacrtu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine. Javna rasprava će se održati u ponedjeljak, 4. lipnja, u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, u Hrvatskoj zajednici tehničke kulture, Dalmatinska 12 u Zagrebu.
 
Proces izrade Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. – 2016. godine započeo je  na Danima udruga 2011., kada je dvjestotinjak sudionika i sudionica događanja zajednički razvijalo prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj. Nastavak procesa činila je rasprava o polazišnim osnovama za izradu nove Nacionalne strategije, održana u lipnju 2011., na kojoj je sudjelovalo tridesetak sudionika, predstavnika tijela državne uprave i organizacija civilnoga društva. U skladu s dogovorom postignutim na javnoj raspravi, od rujna 2011. u višemjesečnom radu na pisanju prijedloga Strategije sudjelovalo je oko 50 predstavnika organizacija civilnog društva te tijela državne uprave i rezultat toga rada je nacrt Strategije o kojem se provodi javno savjetovanje.
Cilj i svrha javne rasprave jest prikupiti mišljenja zainteresirane javnosti o predloženim mjerama i aktivnostima Nacionalne strategije, kako bi one što bolje odgovarale stvarnim potrebama u narednom razdoblju te djelovale na rješavanju problema s kojima je civilno društvo u Hrvatskoj suočeno u svom djelovanju i razvoju.
 
Molimo sve zainteresirane za javnu raspravu da svoje sudjelovanje potvrde najkasnije do petka 1. lipnja, do 14,00 satiputem prijavnog obrasca.
 
Tekst nacrta Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. možete preuzeti OVDJE