Javno savjetovanje o nacrtu Izvještaja Vlade Republike Hrvatske o samoprocjeni uspješnosti provedbe Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast

Ured za udruge, u svojstvu stručne službe Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, otvorilo  je javno savjetovanje o nacrtu Izvještaja Vlade Republike Hrvatske o samoprocjeni uspješnosti provedbe Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013.  Riječ je o izvještaju koji je Vlada RH dužna dostaviti Upravnom odboru globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast do 30. rujna 2013.
Zainteresirana javnost može sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku na e-mail adresu:  sandra.pernar@uzuvrh.hr, putem obrasca koji možete preuzeti ovdje.
Rok za dostavu je 4. rujna 2013.
 
Svi prijedlozi upućeni na ovu e-mail adresu u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću razmotrit će se prije izrade konačne verzije Izvještaja.

Izvještaj o provedenom savjetovanju:

Na sjednici održanoj 26. rujna 2013. Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Izvješće o provedbi Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2012. do 2013.
Izvješće je izrađeno u skladu s obavezama koje je Vlada Republike Hrvatske preuzela pristupanjem globalnojinicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast i sadrži pregled provedbe inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od travnja 2012. do rujna 2013.
Akcijskim planom za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. definirana su četiri prioritetna područja: i.) fiskalna transparentnost, ii.) pristup informacijama, iii.) korištenje informacijskih tehnologija te iv.) sudjelovanje građana i civilnog društva.
U navedenim prioritetnim područjima Akcijski plan je predvidio provedbu 9 mjera odnosno 33 provedbene aktivnosti, od kojih je 11 u potpunosti provedeno, za njih 19 provedba teče prema planu, dok su 3 aktivnosti djelomično provedene.
Općenito, može se zaključiti da je provedba inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u prvih godinu dana u Hrvatskoj bila u najvećoj mjeri uspješna. Ostvareni su konkretni rezultati u području unaprjeđenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i prava na pristup informacijama. Određeni izazovi još ostaju u vezi s područjima fiskalne transparentnosti te korištenja informacijskih tehnologija gdje se tek očekuju pravi rezultati predviđeni Akcijskim planom.
Vlada Republike Hrvatske, odnosno pojedina državna tijela provela su i značajan broj dodatnih aktivnosti koje pridonose ciljevima postavljenima u Akcijskom planu, a kojima je potvrđena spremnost primjene načela i standarda na koje se Republika Hrvatska obvezala pristupivši inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast.
Izvješće je pripremljeno na temelju očitovanja nadležnih tijela državne uprave, te su u njegovoj pripremi uzete u obzir primjedbe zaprimljene tijekom javnog savjetovanja koje je bilo otvoreno od 1. kolovoza do 4. rujna 2013. Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću dostupno je ovdje.
Izvješće će, nakon usvajanja od strane Vlade Republike Hrvatske, biti dostavljeno Upravnom odboru globalne inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast radi provedbe neovisne vanjske evaluacije i rasprave na godišnjem sastanku ove inicijative planiranom za kraj listopada 2013.


Komentari Instituta za javne financije na Izvješće o provedbi Akcijskog plana