Javno savjetovanje o Nacrtu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

Sukladno obvezama iz Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/2014), Ured za udruge otvara javno savjetovanje o Nacrtu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
 
Molimo sve zainteresirane udruge i ostale organizacije civilnog društva kao i druge predstavnike zainteresirane javnosti da svoje primjedbe i prijedloge vezane uz Nacrt Uredbe dostave na propisanom obrascu Uredu za udruge do utorka, 9. prosinca 2014. na e-mail: luka.kevesevic@uzuvrh.hr.
 
Sve potrebne dokumente možete pronaći u nastavku:
 
Nacrt Uredbe
 
Dokument za javno savjetovanje
 
Obrazac za savjetovanje
 
Sukladno obvezama iz Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/2014.), Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske pripremio je Nacrt  Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge te o Nacrtu proveo javno savjetovanje.
 
Javno internetsko savjetovanje trajalo je od 25. studenog do 9. prosinca 2014., a svoje prijedloge i primjedbe na nacrt dostavilo je ukupno 27 predstavnika zainteresirane javnosti - 13 organizacija civilnog društva, 10 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te jedna fizička osoba. Osim provedbe internetskog savjetovanja, o nacrtu Uredbe se raspravljalo i na 8. sjednici Savjeta za razvoj civilnoga društva, održanoj 28. studenoga 2014., a prije samog otvaranja savjetovanja i na 8. sjednici Međuresornog povjerenstva za koordinaciju politike financiranja projekata i programa udruga iz državnog proračuna Republike Hrvatske, održanoj 17. studenog 2014. Također, Uredba je proaktivno poslana na očitovanje Zajednici županija, Udruzi gradova i Udruzi općina, a održano je i zasebno predstavljanje i rasprava o Uredbi na sjednici skupštine Zajednice županija.
 
Nacrtom Uredbe utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci koje nadležna državna tijela, Vladini uredi i tijela i druge javne institucije, a na odgovarajući način i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javna trgovačka društva i druga javno pravna tijela primjenjuju prilikom odobravanja financijskih sredstava iz javnih izvora udrugama. Primjenjivanjem navedenih kriterija, mjerila i postupaka očekuje se učinkovitije, racionalnije i transparentnije korištenje dodijeljenih sredstava. Nacrt Uredbe, kao i materijali vezane uz provedeno savjetovanje, upućeni su u proceduru usvajanja Vladi Republike Hrvatske.
 
Ured za udruge Vlade RH zahvaljuje svima koji su sudjelovali u javnom savjetovanju o Nacrtu Uredbe te svojim primjedbama i prijedlozima pridonijeli njegovom poboljšanju.
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću je dostupno ovdje, dok tablicu s prispjelim očitovanjima svih dionika koji su suglasni s njihovim javnim objavljivanjem možete pronaći ovdje.

Na 216. sjednici Vlade usvojena je Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, a tekst Uredbe možete pogledati ovdje.