Javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvara javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016.

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Republika Hrvatska pridružila se inicijativi u rujnu 2011. i time je preuzela obvezu izraditi nacionalni akcijski plan.

Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012. do 2013. Vlada Republike Hrvatske je usvojila na sjednici održanoj 4. travnja 2012., a izrađen je na temelju održanih javnih savjetovanja, rasprava na sjednicama Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlastte očitovanja pristiglih od tijela državne uprave koja su određena kao nositelji i sunositelji mjera. U rujnu 2013. Vlada je usvojila prvo izvješće o napretku u provedbi Akcijskog plana.

Nacrt Akcijskog plana definiran je kroz prijedloge prioriteta za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast koji su zaprimljeni tijekom inicijalnog javnog savjetovanja koje je provedeno od 28. listopada do 11. studenog 2013. te u nizu konzultativnih sastanaka održanih u periodu od prosinca 2013. do ožujka 2014. Kroz ovo javno savjetovanje očekuju se dodatne sugestije o tome što bi u naredne dvije godine bili prioriteti u provedbi inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Hrvatskoj.

S namjerom da se u postupak izrade Akcijskog plana ponovno ravnopravno uključe građani i civilno društvo, kao što je to bio slučaj i pri izradi prvog Akcijskog plana, otvara se javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. Javno savjetovanje je otvoreno do 18. travnja 2014.

 

Izvješće o provedenom savjetovanju o Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016.

 

Ured za udruge organizirao je dva kruga javnog savjetovanja o Akcijskom planu za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. – 2016. 
 
O prioritetima novog Akcijskog plana provedeno je inicijalno internetsko savjetovanje u razdoblju od 28. listopada do 11. studenog 2013. Također, u razdoblju od 19. ožujka do 18. travnja 2014. provedeno je internetsko javno savjetovanje o nacrtu Akcijskog plana. U razdoblju od 15. prosinca 2013., kada je održan prvi sastanak, pa do same finalizacije nacrta Akcijskog plana u lipnju 2014. održan je veći niz radnih sastanaka na kojima su raspravljeni prijedlozi zaprimljeni tijekom oba kruga javnog savjetovanja te dani dodatni prijedlozi, koji su potom svi raspravljeni kako bi se definirale konkretne mjere i aktivnosti novog Akcijskog plana. Na sastancima su sudjelovali predstavnici Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast, nadležnih tijela državne uprave te organizacija civilnog društva.
 
O postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću izrađeno je izvješće, koje je zajedno s nacrtom Akcijskog plana upućeno u lipnju 2014. na razmatranje Vladi RH i koje sadrži informacije o tome što je od pristiglih prijedloga prihvaćeno, kao i obrazloženja zašto pojedini prijedlozi nisu prihvaćeni.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju
 
Analiza zaprimljenih prijedloga
 
Konačni tekst Akcijskog plana
 
Integralni prijedlozi pristigli tijekom javnog savjetovanja:
 
  1. Prijedlog Centra za mirovne studije
  2. Prijedlog GONG-a
  3. Prijedlog Udruge invalida rada Zagreba
  4. Prijedlog GONG-a (Platforma 112)
  5. Prijedlog „ROZP“-a