Odobreno 17 prijava za sufinanciranje EU projekata organizacija civilnog društva

Temeljem Javnog poziva za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, donesena je peta Odluka o sufinanciranju projekata i programa organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu, za koje je prijava podnesena u razdoblju od 5. studenog do 1. prosinca 2014.
 
Svim podnositeljima prijava koji udovoljavaju kriterijima utvrđenim Pravilima za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu odobren je maksimalno ostvariv iznos.
 
Sufinancirat će se projekti organizacija civilnoga društva u iznosima i postotku kako je navedeno u Odluci.