Izvješće o provedenom savjetovanju o Pravilima za sufinanciranje organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014.godinu

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizirao je javno savjetovanje o Pravilima za sufinanciranje organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2014. godinu. Savjetovanje je trajalo od 23. siječnja do 21. veljače 2014.
Pravilima se određuju kriteriji i postupak na osnovu kojih će Ured za udruge izabrati i sufinancirati projekte organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj ugovorene u okviru programa Europske unije, za što su sredstva osigurana u Državnom proračunu iz dijela prihoda od igara na sreću.
 
Izvješće o provedenom savjetovanju
 
Tablica s obrazloženjima komentara Pravila
 
Konačni tekst Pravila za sufinanciranje